Mesaj de Felicitare din partea Cinului Monahal al episcopiei noastre, adresat Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la hirotonirea în treapta de Ieraomonah

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Preasfinţite Stăpâne şi Părinte al nostru, dați-ne voie, în zi de sărbătoare, să Vă adresăm sincerele şi fieştile noastre felicitări și urări de bine cu ocazia aniversării de douăzeci și cinci de ani de la hirotonirea în treapta de Ieromonah. Au trecut deja un sfert de veac de când ați hotărât cu fermitate să Vă dedicați viața pământească slujirii altarului lui Hristos, două decenii în care,  neostenit ați muncit întru binele Bisericii strămoșești. De-a lungul activității Preasfinției Voastre, ați întâlnit numeroase piedici și ispite, care ar fi descurajat pe oricine, însă nu și pe un om pururi cu rugăciunea în suflet și în gând. Cu ajutorul Domnului și prin hotărârea nestrămutată de care ați dat dovadă, ați fost unul dintre artizanii Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove așa cum o cunoaștem astăzi, ați organizat obștea mănăstirii Hâncu, contribuind în mod deosebit la renașterea monahizmului din Eparhia noastră, ați întemeiat orfelinatul “Preafericitul Iosif” din Chișinău, unde au găsit adăpost și căldură sufletească zeci de copilași.

Astfel noi, Cinul Monahal, ne simțim onorați să găsim în persoana Preasfinției Voastre atât un păstor înțelept, precum și un bun părinte, întotdeauna gata să ajute cu vorba și cu fapta pe toți cei care au nevoie de sprijin și de alinare.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă țină încă mulți ani sănătoși la cârma Episcopiei de Ungheni și Nisporeni spre mântuirea turmei binecredincioase și spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova în toată plinătatea ei, iar Maica Domnului să vă fie pururi rugătoare pentru toată fapta cea bună și pentru ferire de orice primejdie.

Cu dragoste creștinească și deosebită prețuire,

nevoitorii Sfintelor Mănăstiri ai Episcopiai de Ungheni și Nisporeni