Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Mitrofor Ioan GAJIM, parohul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, din s. Todirești, r. Ungheni, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 60 de ani

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice părinte Ioan,

În această zi deosebită și semnificativă pentru Sfinția Voastră, când celebrați aniversarea celor 60 ani de viață pământească, Vă adresez cele mai sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de bine, însoțite de părintești binecuvântări arhierești.

Cunoscându-Vă de mulți ani, pot spune cu fermitate că atât în slujirea preoțească, cât și ca om în societate, V-ați dovedit a fi echitabil din toate punctele de vedere, remarcându-Vă prin bunătate, onestitate, credincioșie, omenie, tenacitate și alte calități umane, prin care ați câștigat în mod cinstit stima și respectul din partea enoriașilor și a tuturor celor care Vă cunosc, fapt pentru care și noi Vă apreciem profund.

De asemenea, cei 33 ani de slujire preoțească în Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Todirești, care înseamnă mai mult de jumătate din viața Sfinției Voastre, Vă reprezintă ca un slujitor destoinic, ce se îngrijește exemplar de comunitatea parohială.

Totodată, nu putem trece cu vederea și un alt aspect deosebit al vieții Sfinției Voastre și aici mă refer la frumoasa familie, în mijlocul căreia, împreună cu Coana Preoteasă Larisa, ați crescut și educat 3 copii minunați, care vă sunt sprijin, ajutor și sursă de bucurie.

Așadar, în ziua aniversării frumosului jubileu de 60 de ani de viață pământească, Vă adresăm ani îndelungați și îmbelșugați cu multă sănătate, spor și ajutor duhovnicesc, sfinte împliniri și multe realizări.

Tot ce este rău, cum spune o rugăciune, „să vă ocolească”, iar tot ce este bun, frumos și creștinesc să umple anii vieții Sfinției Voastre.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc.

Totodată Vă urăm ca anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să binecuvânteze cu har, pace și sfinte bucurii, toate clipele vieții Sfinției Voastre.

La mulți și fericiți ani, Preacucernice Părinte Protoiereu Mitrofor, Ioan GAJIM!!!

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

+ PETRU

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI