Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Ilie VASILICĂ, paroh al bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului”, mun. Ungheni, cu ocazia prăznuirii Sfântului ocrotitor şi împlinirea celor 40 de ani de viaţă pământească

Preacucernice Părinte Ilie, ziua de pomenire a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, pe care îl aveţi ca ocrotitor ceresc şi al cărui nume îl purtaţi din ziua botezului, dar şi fumosul jubileu de împlinire a celor 40 de ani de viaţă pământească, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşte, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Proroc Ilie, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe. Împlinire sfintelor porunci şi a datoriilor sacerdotale să Vă fie dorinţa cea mai arzătoare. Iar credinţa neclintită a Sfântului Ilie să Vă fie model de credinţă pentru Preacucernicia Voastră.

Fie ca Sfântul Proroc Ilie să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, Preacucernice Părinte Ilie, ani binecuvântaţi şi îmbelşugaţi cu multă sănătate sufletească şi trupească,  şi cu multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni