Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protodiaconului Victor ROTARI, cu ocazia cinstirii sfântului ocrotitor

Preacucernice Părinte Protodiacon, Victor!

Ziua de cinstire a Sfântului Mucenic Victor, ne oferă prilejul de a Vă aduce în dar sincere cuvinte de felicitare și urări de bine, cu ocazia cinstirii Sfântului ocrotitor, al cărui nume îl purtați din ziua sfântului Botez.

Cu această binecuvântată ocazie, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Mucenic Victor, să Vă dăruiască ajutor spre mântuire, har, pace sufletească, râvnă față de rugăciune și de sfânta slujire, și întărire spirituală de a călători cu curaj duhovnicesc spre Ierusalimul cel Ceresc.

Râvna, credința, dragostea, răbdarea și evlavia Sfântului Mucenic Victor, să fie caracteristici duhovnicești și a Preacucerniciei Voastre.

Ani binecuvântați de Dumnezeu Vă dorim și mântuire sufletească.

Cu arhierești binecuvântări,

†PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni