Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protodiaconului Victor ROTARI, cu împlinirea a 33 ani de viață

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Protodiacon,

Împlinirea celor 33 ani de viață pământească, vârsta hristianică la care ați ajuns, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu.

La acest popas aniversar, Vă dorim, Preacucernice Părinte Protodiacon, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de rugăciune şi Sfintele Slujbe, pentru a le înfrumuseța cu slujirea deosebită a Sfinției Voastre.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri. De asemenea, Vă mai doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în slujire îngerească, de protodiacon arhieresc.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în toate lucrările mântuitoare.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni