MESAJ DE FELICITARE AL PREASFINȚITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI, ADRESAT PREASFINȚITULUI SILUAN, EPISCOP DE ORHEI ȘI VICAR AL MITROPOLIEI CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE

Preasfințite SILUAN – Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei, Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, Egumen al Sfintei Mănăstiri „Nașterea Maicii Domnului” de la Curchi și călăuzitor spre mântuire a multor suflete, cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de slujire la altarul Domnului, Vă aducem sincere și sufletești felicitări și urări de tot binele duhovnicesc.
Preasfințite Părinte Episcop, acest sfert de veac ce l-ați trăit în slujirea Sfintelor Slujbe, a Sfintelor Taine bisericești și în aducerea jertfei cele fără de sânge, ne adeverește faptul că sunteți un iubitor de slujire a celor sfinte, un râvnitor al lucrărilor dumnezeiești și un împlinitor al făgăduințelor date în ziua chemării de a fi slujitor al Sfântului Altar. Necătând la faptul că de timpuriu, la o vârstă a tinereții fragede încă, asemenea părinților patericali, ați hotărât de ai urma lui Hristos pe calea monahismului totuși, întăriți fiind de Harul cel Divin, ați luat pe umeri încă o sarcină, deloc ușoară, cea de a deveni sfințit slujitor al celor sfinte. Iar cele care li-ați înfăptuit până acum, în toate slujirile și activitățile Preasfinției Voastre, ne întăresc convingerile duhovnicești că sunteți întărit și călăuzit permanent de Harul Duhului Sfânt. Or, acest fapt binecuvântat reprezintă o caracteristică de bază a unui adevărat slujitor al Domnului.
În duhul dragostei lui Hristos, Vă dorim Preasfințite Episcop SILUAN, slujire îndelungată și rodnică la altarul Domnului și în ogorul lui Hristos. Harul Duhului Sfânt să Vă dăruiască noi puteri sufletești și ajutor divin pentru a călăuzi mulțimea sufletelor ce v-au fost încredințată spre păstorire duhovnicească și a le săvârși pe cele sfinte cu „râvnă cea de la început”. De asemenea, Vă dorim ca Milostivul Dumnezeu să Vă dăruiască ani plini de sănătate și îmbelșugați cu binecuvântări cerești.
La mulți și binecuvântați ani întru slujirea sacerdotală, Vă dorim Preasfințite Părinte Episcop SILUAN!

Cu dragoste frățească întru Hristos și considerațiune
PETRU,
Episcop de Ungheni și Nisporeni