Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, sfințit arhimandrit al Sfintei Mănăstirii Hârbovățadresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON, Starețul Mănăstirii Hârbovăț și obștii acestui așezământ monastic, cu ocazia cinstirii Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăț

Preacuvioase Părinte Stareț și iubită obște monahală a Sfintei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului” de la Hîrbovăț, astăzi, când biserica Ortodoxă din Moldova cinstește prin slujbă cuviincioasă și cântări de laudă Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăț, doresc a vă adresa sincere cuvinte de felicitare și urări de bine, însoțite de binecuvântări părintești.

Preacuvioșiei Voastre, Părinte Stareț, Vă este cunoscut dragostea și râvna mea față de această sfântă icoană – unica în țara noastră atât de cunoscută, iubită și cinstită de cler, monahi și mireni. De aceea am și făcut demersurile cuvenite pe lângă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru a se hotărî, prin binecuvântare Sinodală, ca Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț să-i fie alcătuită slujba cuvenită și să aibă o zi aparte de cinstire prin slujbă sobornicească. Astfel, s-a hotărât prin Decizie Sinodală ca prima Duminică după sărbătoarea Acoperemântul Maicii Domnului, să fie cinstită Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăț.

Preacuvioase Părinte Stareț și iubită obște monahală a Sfintei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului” de la Hîrbovăț, mă bucură faptul că după acea hotărâre, depuneți toată stăruința și osteneala pentru a face ca această icoană să fie cinstită cuviincios prin slujbă sobornicească în această zi. E îmbucurător și faptul că Vă străduiți, Părinte Stareț, ca pelerinii și credincioșii ce vin la această Sfântă Mănăstire, să cunoască mai multe despre istoricul acestei sfinte icoane, să o cinstească cu multă evlavie și să-și găsească alinare prin rugăciune în fața acestei icoane de minuni făcătoare.

Vă dorim ca Maica Domnului Să Vă întărească să puteți și mai departe să depuneți stăruința ca să-i înfrumusețați casa ei, adică Sfânta Mănăstire. Să-o bucurați, pe Maica Domnului, prin slujbe și rugăciuni evlavioase, pe care să le faceți cu dragoste și credință.

De asemenea, Vă dorim puteri sufletești și trupești, ca să înfăptuiți lucrări sfinte și mântuitoare în Sfânta Mănăstire.

Maica Domnului să Vă răsplătească pentru toată osteneala și dragostea ce o aveți prin cinstire față de icoana sa făcătoare de minuni de la Hîrbovăț.

Cu arhierești binecuvântări și dragoste părintească

+ PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni