Mesaj de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat Domnului Petru LANGA, Directorul L.T. „M. Eminescu” din mun. Ungheni, cu ocazia împlinirii jubileului de 50 ani de viaţă

Mult Stimate Domnule Petru LANGA,

Ziua de naștere a Domniei Voastre, ne oferă frumoasa posibilitate de a Vă adresa sincere și calde cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Mesajul de felicitare vi-l adresez în virtutea prieteniei noastre, dar şi a faptului că vă ştiu ca pe un fiu credincios al Bisericii noastre dreptmăritoare. Întrucât aţi deţinut în timp şi funcţii administrative – vice-primar al municipiului Ungheni şi vice-preşedinte al Raionului Ungheni – v-aţi manifestat ca un demnitar responsabil şi harnic, ce aţi depus efort şi stăruinţă să fiţi în slujba cetăţenilor. Or, acest lucru este lăudabil pentru Dumnevoastră şi din perspectiva ortodoxă.

Faptul că atât din funcţiile menţionate, cât şi din cea în care sunteţi, Director a celei mai mare instituţii de învăţământ din raionul Ungheni, Liceul Teoretic „M. Eminescu” din mun. Ungheni, aţi fost deschişi spre colaborare cu Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, v-aţi câştiga stima şi respectul nostru. Iar faptul că în prezent conduceţi o prestigioasă instituţie de învăţământ, în care sunt educaţi peste o mie trei sute de elevi, vă apreciem efortul pe care îl depuneţi spre a fi bine educaţi viitorii cetăţeni responsabili ai societăţii de mâine.

Stimate şi Distinse Domnule Petru,

Ajunşi fiind prin mila lui Dumnezeu la onorabila vârstă de 50 ani de viaţă pământească, Vă dorim ca Cel de sus să binecuvânteze fiecare clipă a vieţii Dumneavoastră, iar anii vieţii să fie îmbelşugaţi cu multă sănătate şi trupească cu har, pace, realizări frumoase, bucurii spirituale și sfinte împliniri. Ani binecuvântați și rodnici în fapte bune Vă dorim.

Răul să Vă ocolească, iar tot ce este bun și frumos, să împodobească trăirea vieții Dvs. Să pășiți pe treptele vieții cu credință, nădejde și dragostea, iar curajul și devotamentul creștin să nu Vă părăsească niciodată în această călătorie pământească.

De la noi urări de tot binele, iar de la Milostivul Tată Ceresc har, pace sufletească, sfinte bucurii și mântuire. Ani binecuvântați de Dumnezeu Vă dorim cu ocazia omagierii anilor de viață.

Pe treptele vieții care poate și sunt greu de urcat, vă doresc să vă fie Hristos ajutor, călăuză și întărire, iar Dumneavoastră să-i fiți Lui bucurie și câștig.

La mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi ani!!!

Cu dragoste creştinească şi arhiereşti binecuvântări,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni