Mesaj de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat cu ocazia prăznuirii Sfântului ocrotitor, Protoiereului Sava Bîrliga, cleric al Catedralei Episcopale din mun. Ungheni

Preacucernice Părinte, ziua de pomenire a Cuviosului Sava cel Sfințit, pe care îl aveţi ca ocrotitor ceresc şi al cărui nume îl purtaţi din ziua botezului, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşte, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Cuviosului Sava cel Sfințit, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe. Împlinitoare sfintelor porunci şi a datoriilor sacerdotale să Vă fie dorinţa cea mai arzătoare.

Fie ca Cuviosului Sava cel Sfințit să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, Preacucernice Părinte, ani binecuvântaţi, sănătate sufletească şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni