Mesaj de felicitare al ÎPS PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, adresat Protoiereului Bartolomeu TURTUREANU, Protopopul Circumscripţiei Ungheni, cu ocazia prăznuirii Sfântului ocrotitor

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Protopop,

Ziua de pomenire a Sfântului Apostol Bartolomeu, pe care îl aveţi ca ocrotitor ceresc şi al cărui nume îl purtaţi din ziua botezului, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşte, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Apostol Bartolomeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe. Împlinirea sfintelor porunci şi a datoriilor sacerdotale să Vă fie dorinţa cea mai arzătoare.

Fie ca Sfântul Apostol Bartolomeu să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, Preacucernice Părinte Protopop, ani binecuvântaţi, sănătate sufletească şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni