Mesaj de felicitare al ÎPS PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, adresat Ipodiaconului Serghei TULBURE, Colaborator al Centrului Eparhial, cu ocazia prăznuirii Sfântului ocrotitor

Ziua de pomenire a Cuviosului Serghie de la Radonej, pe care îl aveţi ca ocrotitor ceresc şi al cărui nume îl purtaţi din ziua botezului, ne oferă creştinescul prilej de a Vă adresa sufleteşte, cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Cuviosului Serghie, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe. Împlinirea sfintelor porunci şi a datoriilor episcopale, să Vă fie dorinţa cea mai arzătoare.

Fie ca Sfântul Cuvios Serghie, să Vă întărească în lucrarea mântuitoare şi să Vă sprijine duhovniceşte în această călătorie pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Dumneavoastre.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi, sănătate sufletească şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească, pentru a izbuti să depăşiţi toate ispitele şi încercările vieţii.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni