Mesaj de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat Prot. Igor BARCARI, paroh al bisericii „Sf. Mc. Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia” din or. Chișinău, cu împlinirea a 45 ani de viață

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Igor,

Ziua de naștere, pe care o celebraţi astăzi, ne oferă prilejul de a Vă adresa părintește, sincere felicitări şi urări de bine, însoțite de arhierești binecuvântări.

Întrucât sunteți sub ascultarea Eparhiei de Ungheni și Nisporeni, slujind la biserica „Sf. Mc-țe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”, de pe teritoriul Casei Copilului „Preafericitul Iosif”, din or. Chișinău, la acest popas aniversar, de împlinire a 45 ani de viață pământească, Vă dorim, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Slujire și ajutor în toate activitățile ce le înfăptuiți sârguincios în parohia Sfinției Voastre și la înălțarea Sfintei Biserici, pe care o ridicați sârguincios, spre Slava lui Dumnezeu.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a călăuzi şi povăţui duhovniceşte credincioșii care vin pentru hrană duhovnicească și alinare sufletească în biserica „Sf. Mc-țe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”, unde și înfăptuiți activități misionare, pastorale și sociale, spre folosul duhovnicesc și mângâierea sufletească a enoriașilor.

Totodată ținem să vă adresăm și cuvinte de apreciere pentru toată osteneala ce o depuneți la construirea și înfrumusețarea bisericii „Sf. Mc-țe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”, fiindu-vă recunoscători pentru toată osteneala și străduința.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, iar anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Tatăl ceresc, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată și rodnică pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni