Mesaj de felicitare al Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfințitului SILUAN, Episcop de Orhei, cu împlinirea a 5 ani de arhierie

Preasfinția Voastră,

Preasfinţite Stăpâne, SILUAN,

   În această zi importantă şi cu semnificaţii spirituale pentru Preasfinţia Voastră, când împliniţi 5 ani de la hirotonia întru arhiereu, Vă adresăm sincere şi cordiale cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Din acea zi Dumnezeu v-a încredinţat cea mai înaltă şi responsabilă slujire în Biserică, slujire care cere credinţă statornică, efort şi tenacitate, calităţi şi virtuţi pe care le şi aveţi şi care Vă caracterizează trăirea şi slujirea rodnică.

Vă dorim să Vă bucuraţi de roadele ascultării înalte pe care o duceţi în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, ca și Vicar, iar de la Dumnezeu să aveţi ajutor în lucrarea de păstorire a clerului şi credincioşilor ortodocşi din vicariatul Orhei.

Preasfințite Stăpâne,

Considerându-Vă un reper al demnităţii creştine şi un exemplu viu în care Harul lui Dumnezeu vine în completarea unei personalităţi puternice, a unui om bun şi hotărât, să-şi ducă la îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o în ziua hirotoniei în înalta treaptă de slujire bisericească a arhieriei. Pentru aceasta, dar şi pentru tot ce faceţi prin slujire şi misiune în Biserica Ortodoxă din Moldova, Vă asigurăm de întreaga preţuire pe care o avem faţă de Preasfinția Voastră, urându-Vă să aveți parte de bucurii duhovnicești!

Preasfinţite Stăpâne, fie ca Milostivul Dumnezeu, să Vă aibă mereu în paza Sa, iar noi Vă dorim să trăiți întru mulți și fericiți ani!

Cu dragoste frățească în Hristos-Domnul,
+ PETRU,
Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni