Mesaj de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Protoiereului Ștefan RÎMBU, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de viață

Preacucernice Părinte Ștefan,

Cu deosebitul prilej pe care îl aveți, vă aducem sincere felicitări și urări de tot binele. Bunul Dumnezeu, Care va învrednicit să ajungeți la acest popas de recunoștință și de avânt, să vă întărească cu Harul Sau în slujirea pilduitoare pe care o aduceți în mai multe forme.

Sunteți un preot care slujește cu toată demnitatea și statornicie înaintea Sfintului Prestol având în față cuvintele Sfântului Apostol Luca care ne îndeamnă ca preoția „să fie cu multă grijă, pentru că ea este lucrarea Duhului Sfânt”. (Fapte XX, 28).

Fiind Președintele Sectorului Eparhial ,,Relații Culturale”, prin intermediul căreia înfăptuiți multe activități, vă apreciem osteneala și dăruirea de sine. Și tot prin acest Sector cu tact și perseverență, deja de mai mulți ani, vă osteniți pentru a organiza frumoase întâlniri cu oameni de artă pe care îi aduceți sub ancora Bisericii lui Hristos.

Totodată specificăm că sunteți și un tată iubitor, un soț plin de grijă și vă stăruiți să educați creștinește cei patru copiii ai Sfinției Voastre, căci ne spune Sf. Vasile cel Mare: ,,copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere pentru părinții evlavioși și cea mai bună împodobire”.

La acest popas aniversar, înălțăm o rugă către bunul Dumnezeu ca să vă binecuvinteze și în continuare viața, familia, casa cu multă sănătate, răbdare și liniște sufletească. Să vă sporească până la desăvârșire dragostea față de Dumnezeu astfel încât să împliniți cuvântul mitropolitului Antonie de Suroj, ca ,,toată viața să vă fie o rugăciune”.

Preacucernice Părinte Ștefan,

Astăzi, în această zi frumoasă de mai, când pământul e inundat de mireasma florilor și cântecul păsărilor, vă aducem sincere felicitări cu ocazia împlinirii frumosului jubileu. Să vă dăruiască Bunul Dumnezeu toată virtutea, că să moșteniți Raiul cel Ceresc. Să aveți credință, căci nu se clatină niciodată cel care se sprijină cu tărie pe cuvântul Domnului.

Suntem încredințați că toate le faceți pentru Hristos. Căci „Hristos este bucuria, lumina cea adevărată, fericirea. Hristos este nădejdea noastră. Legătura cu Hristos este iubire, este dragoste, este înflăcărare, este dorinţă arzătoare după cele dumnezeieşti. Hristos este totul. El este iubirea noastră, El este dragostea noastră” ne spune Sf. Porfirie.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinite în slujirea preoțească responsabilă și jertfelnică pe care o arătați, să se pogoare deplin în sufletul și viața Sfinției Voastre, dăruindu-vă roade alese și binecuvântate! Vă asigurăm de prețuirea și bunăvoința noastră și Vă dorim întru mulți și binecuvântați ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Cel Înviat, 

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI