Mesaj de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Protodiaconului Victor ROTARI, cu împlinirea a 11 ani de diaconie

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Protodiacon Victor,

Cu ocazia împlinirii a 11 ani de slujire în treapta de diacon, Vă adrez sufleteşte cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe, pentru a le înfrumuseța cu slujirea deosebită a Sfinției Voastre.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Preacucerniciei Voastre.

Totodată, la acest popas de aniversare duhovnicească, menționăm și faptul că Vă apreciem faptele slujirii, dar și osteneala, și strădania de a persevera în slujirea diaconească.

În această atmosferă oarecum jubiliară, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni