Mesaj de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Ipodiaconului Serghei TULBURE, Colaborator al Centrului Eparhial din mun. Ungheni, cu ocazia zilei de naștere

În această zi deosebită pentru frăția ta, cu ocazia zilei de naștere, Vă exprim cele mai alese gânduri, însoțite de părintești binecuvântări cu ocazia zilei de naștere.

În ziua aniversării celor 29 de ani de viață, Vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate și ascultarea ce o desfășurați exemplar ca Ipodiacon și Colaborator al Centrului Eparhial din mun. Ungheni.

Apreciem responsabilitatea ce o manifestați sârguincios, îndeplinind binecuvântările și ascultările încredințate, iar pe lângă toate acestea găsiți timp să dați slavă lui Dumnezeu.

Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru tot lucrul cel mântuitor.

Cu părintească dragoste și prețuire,
+ PETRU,
Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni