Mesaj de felicitare al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat Domnului Gheorghe BERBEU, administratorul Catdralei Episcopale, cu ocazia împlinirii a 60 ani de viață

Mult Stimate frate întru Hristos, Gheorghe,

Împlinirea celor 60 ani de viață pământească la care ați ajuns, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestui frumos jubileu.

La acest frumos și deosebit jubileu, Vă dorim alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de rugăciune şi Sfintele Slujbe, dar și față de ascultările ce le primiți, pentru a le înfăptui cu multă dăruire de sine.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa. Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Dumneavoastre.

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri. De asemenea, Vă mai doresc la acest popas jubiliar, ca să rămâneți mereu un înflăcărat credincios al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Dumneavoastră, pentru a avea mari și frumoase realizări în ascultarea ce vă este încredințată.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în toate lucrările mântuitoare.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

† PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisoporeni