Mesaj de felicitare, adresat Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 14 ani de slujire arhierească, din partea clerului și poporului Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Preasfințite Părinte Episcop PETRU, clerul și poporul dreptcredincios al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul zilei de astăzi, împlinirea a 14 ani de când Domnul V-a pus Omoforul Arhieriei pe umeri,Vă aduce cele mai sincere și profunde felicitări!

Slujitorii și poporul împreună, își manifestă dragostea fiiască pe care V-o exprimă și Vă sunt recunoscători, pentru grija care o purtați, prin întreita misiune: cea a slujirii euharistice, a sfințirii; a învățării cu fapta și cuvântul și a conducerii spre viața veșnică. ,,Mulțumim de orice dată când vă amintiți de noi, / și de toate celelalte fapte de iubire pline, / căci în fiecare faptă vedem de fiecare dată / duioșie și frumusețe de iubire-adevărată, / părtășia fericită a aceleiași credințe, / gata la aceleași jertfe, pentru-aceleași năzuințe… / Și-nțelegerea înaltă care numai Duhul poate /s-o descopere-n adâncul unor cugete curate / pentru rostul, pentru prețul jertfei pururi necesare / în lucrarea mântuirii sufletelor din pierzare!”

Preasfințite Vlădica, suntem încredințați de grija care o purtați pentru turma binecuvântătoare, deoarece, sunteți după cuvîntul Apostolului Pavel, îmbrăcat cu platoşa dreptăţii, având mijlocul încins cu adevărul, gata fiind pentru Evanghelia păcii, cu pavăza credinţei, cu coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, în toată vremea, în Duhul, înălțați tot felul de rugăciuni şi de cereri, întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi dreptmăritorii creștini.

Prin faptele și viața Preasfinției Voastre, ne sunteți pildă și stâlp de întărire; sunteți acel om plin de bunătate, pus în mijlocul societății contemporane ,,spre întărire în duh și Adevăr”.În zilele de astăzi, pline de viclenie și îndemn la păcat, avem mare nevoie de sfătuitori înduhovniciți, prezenți și lucrători. Atât timp, cât mai avem păstori buni, prelungește Dumnezeu viața pământului și sporește propăvăduirea Sfintei Evanghelii!

Sfinții Trei Ierarhi și teologi ai Bisericii Ortodoxe Universale, au avut cele mai alese școli teologice, dar și laice, pe care apoi, le-au pus în slujba Binelui Suprem! Preasfinția Voastră, sunteți absolvent al Academiei de Teologie Ortodoxă din Kiev, dar și absolvent al Universității de Stat din RM, Facultatea de Drept. Astăzi, având cea mai înaltă universitate: ,,școala vieții curate”: sunteți slujitor al Domnului, plin de râvnă și credință; psihoterapeut ortodox prin excelență; jurist al creștinilor; Tată grijuliu al copiilor orfani; păstor devotat turmei încredințate; iubitor al sfintelor lăcașe; bun gospodar, harnic și chivernisitor; arhiereu milostiv, înțelept, rugător, înălțat pe catedra arhierească, dar mereu disponibil și plecat cu dragoste, spre clerul inferior și spre popor.

Preasfințite Stăpâne PETRU, Vă dorim și ne rugăm, ca și în continuare, Bunul Dumnezeu, să Vă păzească sănătos, îndelungat în zile, plin de zel și entuziasm, față de cele sfinte, față de oameni! Atotmilostivul Dumnezeu să Vă umple de Har, pace și Bucurie, iar Maica Domnului, Căreia îi aduceți preacinstire din toată inima, să Vă ocrotească sub Omoforul Ei preasfânt, dăruindu-Vă mângâiere și împlinirea rugăciunilor!

 

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

 

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Clerul şi credincioşii Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

 

13.11.2019