Mesaj de felicitare adresat Preasfințitului Episcop PETRU, din partea clerului, cinului monahal și a credincioșilor Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia împlinirii a 28 ani de la hirotonirea în treapta de Ieromonah

           Preasfințite Stăpâne PETRU, părinte al nostru duhovnicesc,

Ziua de 28 august a fiecărui an ne oferă binecuvântatul prilej să vă adresăm sincere și sufletești cuvinte de felicitare cu prilejul hirotonirii Preasfinției Voastre în treapta de Ieromonah.

Dincolo de lucrările exterioare pe care le-ați întreprins, Preasfințite Stăpâne, în toți acești ani de slujire la Sfântul Prestol, cel mai adesea ați plecat urechea cugetului și a conștiinței la cuvintele profetului Moise, care a zis: „Ia aminte la tine însuți” (Ieșirea 23:21). Astfel, permanent ați cercetat și ați împlinit voia lui Dumnezeu (cf. Romani 12:2). De asemenea, ați urmat și împlinit prin slujire sacerdotală sfaturile și învățăturile Sfinților Părinți despre credinței, despre slujire despre trăire duhovnicească. Harul primit la hirotonie Va fost întărire și ajutor de a Vă face pildă bună de urmat atât pentru slujitorii altarului, cât și pentru toți credincioșii.

Sutelor și miilor de creștini, ce v-au căutat să se spovedească la Preasfinția Voastră și să Vă ceară sfatul duhovnicesc, în toți acești ani, le-ați fost, tot prin harul slujirii, izvor de mângâiere și ajutor, ce de la Dumnezeu vine.

Preasfințite Stăpâne PETRU, al nostru părinte duhovnicesc, sprijin, călăuzitor și îndreptător către calea mântuirii, la această sărbătoare semnificativă pentru Preasfinția Voastră, ne rugăm lui Dumnezeu ca să Vă dăruiască și-n continuare ani mulți întru și cu slujire rodnica la Sfântul Prestol, la fel cum a fost și până în prezent. Puterea și ajutorul de la Dumnezeu să fie nelipsite din viața Preasfinției Voastre, pentru a ne putea răbda, ajuta, îndrepta și mângâia duhovnicește.

Întru Mulți și binecuvântați ani, Preasfințite Stăpâne PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni!!!

Cu dragoste fiască și pioase plecăciuni, semnează, slujitorii, monahii și credincioșii Episcopiei de Ungheni și Nisporeni