Mesaj de felicitare adresat Preacucernicului Protoiereu Eugen URSU, parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Gherman, raionul Ungheni, cu ocazia împlinirii a 50 Ani de viață

Preacucernice Părinte Eugen,

Paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Gherman, raionul Ungheni,

Ziua de 10 decembrie ne oferă deosebitul prilej de a Vă adresa sincere cuvinte de felicitare cu ocazia zilei de naştere a Preacucerniciei Voastre.

Deja mai bine de douăzeci și șase de ani, Sfinţia Voastră Vă consacraţi puterile slujirii Sfintei Biserici a lui Hristos. În acest răstimp V-aţi recomandat ca un devotat slujitor al altarului. Fiind Paroh al bisericii Sf. Arh. Mihail și Gavriildin satul Gherman, raionul Ungheni, cu jertfelnicie îndepliniţi toate ascultările binecuvântate de către  Chiriarh.

În această atmosferă aniversară, Vă dorim, dragă Părinte, din tot sufletul, sănătate şi putere fizică deplină, multă vigoare duhovnicească pentru a izbuti depăşirea tuturor provocărilor şi ispitelor lumii.

La mulţi şi binecuvântaţi ani şi toţi în lumina Celui Preaînalt!

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni