Mesaj de felicitare adresat cu ocazia zilei de naștere, Protoiereului Bartolomeu TURTUREANU, Protopopul Circumscripției Ungheni și paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, s. Sculeni

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte Protopop,

Împlinirea celor 38 ani de viață pământească, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestei aniversări.

La acest popas aniversar, Vă dorim, Preacucernice Părinte Bartolomeu, alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Slujire și ajutor în toate activitățile ce le înfăptuiți în parohia Sfinției Voastre, dar și în cuprinsul Protopopiatului Ungheni, al cărui Protopop și sunteți.

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri.

De asemenea, Vă mai doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în slujirea preoţească și activitatea de Protopop al Circumscripției Ungheni.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în lucrarea pastoral-misionară ce o desfășurați cu multă dragoste și abnegație.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni