Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Dnei Elena BÎTCĂ cu prilejul împlinirii a 40 de ani de viață

Cînd mireasma florilor de iunie  șoptește despre noua filă a vieții dumneavoastră și anume împlinirea a 40 ani de viață, Mi se  oferă deosebitul prilej de a Vă aduce cele mai sincere și calde felicitări de mulți ani cu sănătate, liniște sufletească, realizări cu potențial de împlinire și nu în ultimul rînd o viață lungă și binecuvîntată, plină de spor duhovnicesc în prodigioasa activitate pe care o desfășurați.

La acest popas aniversar, Vă exprim cele mai alese gînduri, doriri de ajutor de la Bunul Dumnezeu în activitatea rodnică ce o aveți pentru apărarea și păstrarea valorilor creștine, pentru ajutorul celor nevoiași.

Fie ca profesionalismul, înțelepciunea, rîvna și lumina credinței în Hristos să Vă însoțească mereu în drumul vieții, pentru a Vă afirma în continuare ca un model de perseverență, al grației și al inteligenții!

Vă sugerez să trăiți fiecare zi ca pe o sărbătoare, păstrați mereu alături, cei trei prieteni: Credința, Speranța și Dragostea!

Să trăiți întru mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvîntări,

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI  ŞI NISPORENI