Mesaj de condoleante al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, adresat Preacuvioasei Egumene ANIMAISIA (Cernea),, stareța Mănăstirii „Sf. Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare”, din orașul Nisporeni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Vasile

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a tatalui Dumneavoastră , ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Preacuviosia Voastră şi pentru toți cei care  l-au cunoscut si  preţuit, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune. Nostalgia și durerea despărțirii ce ne răvășește sufletul în clipa mutării dintre noi a celor scumpi și dragi este alinată numai de speranța vieții veșnice și a Învierii, dăruite nouă de Mîntuitorul Hristos, Izvorul învierii noastre a tuturor.  Om cu un suflet mare și cu dăruire de sine,  a fost un bun gospodar și tată iubitor, cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, harnic și darnic, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul robului Sau împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să-i întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

În aceste clipe de grea încercare, să avem încredere în Dumnezeu, Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină (I Timotei 2:4); iar pe cel pe care l-a luat la Sine – pe noul-adormit Vasile – să nădăjduim că îl va aduce împreună cu Iisus Cel înviat din morți (cf. 1 Tesaloniceni 4:14). Dar să nu uităm că trebuie să ne și rugăm ca Dumnezeu să-l primească în sânurile lui Avraam și în corturile drepților.

Este firesc să ne întristăm pentru trecerea de la cele vremelnice la cele veșnice a Domnului Vasile, dar ne mângâiem prin speranța învierii! Munca sa de zi cu zi va rămâne o flacără vie, un exemplu  pentru toti care lau cunoscut, dar și pentru cei care au avut ocazia  de  al cunoaște pe robul lui Dumnezeu Vasile.

Dumnezeu să-l așeze cu drepții! Veșnică lui pomenire!

Cu nădejde întru Hristos Cel înviat din morți, 

† Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni