Mesaj de condoleanţe al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat Prot. Ștefan RÎMBU, cleric al Catedralei Episcopale din mun. Ungheni, cu trecerea la Domnul a tatălui său, Mihail

Preacucernicia Voastră,

Cu multă durere sufletească, am aflat vestea tristă a trecerii din viața aceasta a tatălui Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu, Mihail.

În aceste momente de profundă tristeţe Vă aducem sincere condoleanţe dar și îndemn de nădejde la Domnul nostru Iisus Hristos. În Iisus Hristos nu există o viața până la moarte și o viață după moarte, ci o singură viață, care-i unică: de la naștere în veșnicie. Cei morți cu trupul, prin faptele bune și rugăciunea Bisericii, continuă să trăiască și în Cer prin Duhul Sfânt Dătătorul de Viață. Nădejdea Învierii este cea care trebuie să Vă potolească tristețea și să Vă stăpânească durerea.

Orice pierdere a unei persoane dragi, este o durere greu de închipuit. Tatăl Sfinției Voastre a plecat la Domnul, unde este plecată și mama. A fost un om cumsecade, plin de credință și entuziasmul vieții, crescând și educând în duhul dreptei credințe 5 copii.

Pe tot parcursul vieții pământești, a dat dovadă de credință, nădejde, statornicie, răbdare, rugăciune și milă. A crescând și educând 5 copii în duhul dreptei credințe, în evlavie, hărnicie și înțelepciune.

Preacucernice Părinte Ștefan,

Vă asigurăm că îl vom pomeni la Sfântul Altar în sfintele rugăciuni, pe tatăl Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu Mihail, rugându-L pe Milostivul Dumnezeu să-i așeze sufletul în Împărăția Cerească. Avem și nădejdea că Domnul nostru Iisus Hristos, îi va dărui iertare de păcate și mântuire sufletească, primindu-l în bucuria cea nesfârșită a raiului.

Veşnică fiei lui pomenirea!

Cu dragoste întru Hristos-Domnul și compasiune sufletească,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP  DE  UNGHENI  ŞI  NISPORENI