Mesaj de condoleanţe al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat cu trecerea la cele veșnice a robului lui Dumnezeu, Feodor CECAN, tatăl Protodiaconului Onufrie CECAN, slujitor la biserica „Sf. Mc-țe Vera, Nadejda, Liubovi și Mama lor Sofia”

Preacucernice Părinte Protodiacon Onufrie,

Cu durere sufletească, am aflat vestea trecerii din viața aceasta a tatălui Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu, Feodor.

În aceste momente de profundă tristeţe Vă aducem sincere condoleanţe dar și îndemn la nădejde, în mila lui Dumnezeu, care le rânduiește pe toate, „ca un Tată iubitor” așa după cum știe El mai bine.

Orice pierdere a unei persoane dragi, este o durere omenească. Până și Hristos a lăcrimat ca om la mormântul prietenului său Lazăr. Până și Maica Domnului s-a tânguit amarnic, plângând pe dealul Golgotei, lângă crucea Fiului Său, deși știa că Hristos se jertfește pentru răscumpărarea neamului omenesc. De aceea înțelegem că nu are cum să nu Vă întristeze moartea tatălui. Dar dincolo de această tristețe omenească, să vibreze în adâncul sufletului bucuria duhovnicească, fundamentată de nădejde sfântă, că Hristos luându-l de pe pământ, îl va așeza, așa cum se rostește de nenumărate ori în slujba prohodului „în loc de odihnă, în Împărăția Sa cea veșnică”.

Ne este tuturor cunoscut faptul că robul lui Dumnezeu Feodor a fost capul unei familii deosebite, în care s-au născut 9 copii, care au fost educați în duhul dreptei credințe și în spiritul uman plin de bunătate și cumsecădenie. Iar rodul acestei educații este unul considerabil, întrucât 4 copii din cei nouă și-au închinat viața unei slujiri alese pe altarul Bisericii dreptmăritoare a lui Hristos. Cel mai deosebit rod al acestei minunate familii a fost Preasfințitul DORIMEDONT (Cecan), fostul (și primul) Episcop de Edineț și Briceni, care prin viața și slujirea sa a fost ca un stâlp în Biserica Ortodoxă din Moldova. Roduri deosebite ale educație creștinești a robului lui Dumnezeu, Feodor sunt și Preacuviosul Arhimandrit PAISIE, Ștarețul Mănăstirii Noul-Neamț (Chițcani), Arhimandritul HARITON, nevoitor și slujitor, (ani îndelungați) în renumita Lavră a Cuviosului Serghie de radonej, din Zagorsk, cât și Sfinția Voastră, care de zeci de ani sunteți un cunoscut Protodiacon în frumoasa slujire diaconească. Oameni plini de cumsecade și credință s-au dovedit a fi și celalți copii, dintre care unele fete au ajuns și preotese.

Preacuvioase Părinte Arhimandrit PAISIE,

Preacuvioase Părinte Arhimandrit HARITON,

Preacucernice Părinte Protodiacon Onufrie,

îndoliată familie CECAN,

Ca o mângâiere în aceste clipe de tristețe omenească, ne este învățătura sfinților Părinți care spun: „În Hristos și pentru creștini, nu există o viața până la moarte și o viață după moarte, ci o singură viață, care-i unică: de la naștere în veșnicie. Cei morți cu trupul, prin faptele bune și rugăciunea Bisericii, continuă să trăiască și în Cer prin Duhul Sfânt Dătătorul de Viață”. Or, robul lui Dumnezeu, Feodor, avem credința și nădejdea că prin multele și mărețele sale fapte bune, a început a trăi veșnicia încă de pe pământ. Iar acum este doar trecerea, prin moarte, la cealaltă viață, „veșnică și nesfârșită”

Totodată dorim să Vă asigurăm că îl vom pomeni la Sfântul Altar în sfintele rugăciuni, pe tatăl Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu Feodor, rugându-L pe Milostivul Dumnezeu să-i așeze sufletul în Împărăția Cerească. Avem și nădejdea că Domnul nostru Iisus Hristos, îi va dărui iertare de păcate și mântuire sufletească, primindu-l în bucuria cea nesfârșită a raiului.

Veşnică fiei lui pomenirea!

Cu dragoste întru Hristos-Domnul și compasiune sufletească,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP  DE  UNGHENI  ŞI  NISPORENI