Mesaj de condoleanțe al Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PETRU, adresat cu trecerea la cele veșnice a Prot. Zaharia ORBU, parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Cîrnești, r. Nisporeni

Mult Stimată Preoteasă Lucia ORBU,

și îndoliată familie,

Folosindu-mă de cuvintele unui scriitor creștin, spunem că vestea trecerii la cele veșnice a mult stimatului Protoiereu Zaharia ORBU, „a fost asemenea unui fulger care străpunge întregul văzduh”. Or, credem că nu este nimeni din cei ce l-au iubit, stimat și cunoscut pe Prot. Zaharia, să nu fie mai mult decât surprinși, în mod neplăcut, de trecerea sa la Domnul.

În asemenea momente e greu de găsit cuvintele potrivite pentru a elogia toate meritele sale, ce le-a acumulat prin munca sa neobosită, pe parcursul celor 63 de ani. În toți ani vieții sale pământești, dar mai ales în cei aproape 33 ani de slujire la Sfântul Prestol s-a evidențiat nu doar printr-o cumsecădenie rar întâlnită, dar mai ales printr-o bunătate și corectitudine spirituală, de asemenea foarte rar întâlnită. Or prin aceasta, prot. Zaharia și-a câștigat printre creștini și slujitori, deopotrivă, în mod cinstit stimă și respect, dar și înalte aprecieri.

Atât ca paroh în al Bisericii „Sf. Ierh. Nicolai” din s. Boldurești unde a slujit 28 de ani și pe care a păstorit-o duhovnicește și cu tact pastoral-misionar, dar și-n activitățile administrativă de Protopop al Bisericilor din Raionul Nisporeni, pe care a exercitat-o între 1994 și 1997, cât și ca paroh pentru o scurtă perioadă de timp în satele Malcoci din r. Ialoveni și Cîrnești, din r. Nisporeni, a dat dovadă nu doar de ascultare exemplară față de Ierarh, dar a avut o activitate ireproșabilă.

Întrucât părintele Zaharia, fiind pe linie paternă, un descendent al renumitului Arhimandrit AUGUSTIN (Orbu), care și el a slujit ani îndelungați la Boldureși, a moștenit de la el multe virtuți și calități, evidențiindu-se în toți ani de slujire ca un exemplu viu de rugător, sfătuitor, sprijinitor, ajutător şi slujitor adevărat, fiind caracterizat astfel de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care a zis: „Viaţa i-a fost împodobită cu fapte, prin care i-a bucurat pe oameni şi pe Dumnezeu”.

Cunoaştem şi faptul că prin cuvintele şi exemplul vieţii sale, părintele Zaharia, a adus pe mulţi la credinţă, a vindecat prin rugăciune durerea sufletească a multora, a sprijinit cu puterea cuvântului său pe mulţi ca să nu alunece în prăpastia deznădăjduirii, a călăuzit spre Dumnezeu prin sfat duhovnicesc copii, tineri şi vârsnici.

De aceea, transmitem condoleanțe și cuvinte de îmbărbătare duhovnicească și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit pe părintele Zaharia, dar mai ales enoriașilor parohiei „Sf. Ierarh Nicoale” din satul Boldurești, dar și celor din parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Cîrnești, unde până în prezent, părintele Zaharia a fost paroh.

Avem neclintita încredere în Dumnezeu, „Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască” că cel pe care l-a luat la Sine – pe noul-adormit prot. Zaharia – îl va aşeaza „în corturile drepților” şi-l va odihni în veşnica fericire a raiului.

Vă asigurăm că îl vom purta neîntrerup şi cu dragoste, prin pomenire, în sfintele rugăciuni şi dumnezeieştile Liturghii, pe adormitul întru Domnul, Protoiereul Mitrofor, Zaharia ORBU.

Dumnezeu să-l așeze cu drepții! Veșnică lui pomenire!

Cu nădejde întru Hristos Cel înviat din morți,

† Petru,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni