Mesaj de condoleanțe adresat Preasfințitului Episcop PETRU, din partea colaboratorilor Centrului Eparhial Ungheni, în legătură cu trecerea la cele veșnice a iubitului său frate, Chiril MUSTEAȚĂ

Preasfinția Voastră, Preasfințite Stăpâne, PETRU,
Învățătura Sfintei Biserici Ortodoxe ne îndeamnă că se cuvine a fi alături unii de alții și în momentele de bucurie ale vieții, dar și în cele de tristețe și durere. Or, atunci când, ne despartem trupește, prin rânduiala Celui de Sus, de cineva drag, e un moment de tristețe omenească.
Asftel, Preasfințite Stăpâne, noi, colaboratorii Centrului Eparhial, în numele nostru personal, dar și al tuturor slujitorilor, monahilor și credincioșilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Vă aducem sincere condoleanțe cu trecerea din această viață pământească, la cea cerească a fratelui Preasfinției Voastre, Chiril.
Cunoaștem că în familia în care V-ați născut, fiind 9 copii, datorit educației exemplare a părinților Preasfinției Voastre, a fost viu duhul de dragoste frățească, stima și respectul unul față de altul. Și chiar dacă prin Pronia Divină, Preasfinția Voastră, ați luat anevoiosul drum al monahismului, care presupune lepădarea până și de frați, totuși în virtutea dragostei creștine și a duhului de unitate frățească i-ați purtat, în rugăciuni și mărinimoasa inimă, pe cei cu care ați fost purtați de blândele și muncitele brațe ale aceleiași mame. Întrucât noul adormit Chiril, fiind cel mai mare dintre frați, ați avut un respect deosebit față de el. De aceea înțelegem că, în sufletul Preasfinției Voastre, omenește vorbind, vibrează sentimentul trist al despărțirii. Acest moment e oarecum firesc, întrucât și Hristos, ca om, a lăcrimat la mormântul prietenului Său Lazăr.
Preasfințite Stăpâne, nădăjduim în marea bunătate părintească a Milostivului Dumnezeu, că Vă va aduce în suflet mângâiere duhovnicească, iar pe răposatul Chiril îl va așeza în veșnică Sa Împărăție Cerească. Or, chinurile durerilor prin care a trecut la sfârșitul vieții sale, credem că fratele Chiril și-a răscumpărat toate greșalele pe care că un om le-a săvârșit în această viață pământească.
Dumnezeu să Vă întărească în aceste momente de despărțire pământească de fratele Chiril, iar pe el Dumnezeu să-l odihnească în fericirea cea veșnică a raiului.
Veșnică pomenire adormitului întru Domnu, Chirl.
Cu pioase plecăciuni și dragoste fiască, aduc sincere și sufletești condoleanțe colaboratorii Centrului Eparhial.