Mesaj de condoleanță adresat Preasfințitului Episcop PETRU, din partea Stareţilor, Stareţelor şi a cinului monahal din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, în legătură cu trecerea la Domnul a surorii sale, Tamara

Preasfințite Stăpâne şi al nostru tată duhovnicesc,

Cu durere în suflet am aflat de trecerea din această viață pământească, spre cele veșnice, a roabei lui Dumnezeu, noua adormita Tamara, sora Preasfinției Voastre.

Întrucât noua-adormita Tamara, a fost o femeie credincioasă și rugătoare evlavioasă, o mamă adevărată, o bunică iubitoare şi un exemplu demn de urmat, pentru toate femeile creştine, nu doar societatea a pierdut un cetăţean responsabil, ci mai ales Biserica Ortodoxă a pierdut, prin trecerea ei la cele veşnice, o lumânare arzândă şi un exemplu de femeie creştină. Iar acestea le spunem în ştiinţă de cauză, întrucât am cunoscut-o cu toţii îndeaproape şi i-am văzut credincioşia, mărinimia, bunătate, dragostea de muncă şi jertfelnicia ei în tot ce făcea.

Sprijinindu-ne însă pe învăţătura evanghelică şi patristică, avem nădejdea în mila nemărginită a Bunului Dumnezeu, că sufletul ei va dobândi odihnă în Împărăţia Cerească, fapt pentru care veţi avea o mângâiere sufletească, în urma tristeţii lăsată în inimă prin trecerea ei spre cele veşnice.

La acest ceas de durere și întristare omenească, pricinuit de despărțirea pământească, a cele-i ce v-a fost nu doar ca o soră, ci şi ca o mamă, noi, Stareţii şi Stareţele, dimpreună cu cinul monahal din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, Vă aducem sincere condoleanţe.

Rugăm pe Milostivul Dumnezeu, să Vă dăruiască Preasfinţiei Voastre, puteri duhovnicești şi mângâiere cerească, iar pe noua-adormita Tamara, să o așeze întru odihna cea veșnică şi bucuria nemărginită.

În virtutea dragostei creștine și a îndemnului evanghelic, de a ne ruga unul pentru altul, Vă împărtășim din dragoste noastră şi Vă asigurăm că o vom purta în smeritele noastre rugăciuni şi Sfintele Liturghii pe credincioasa și evlavioasa roabă a lui Dumnezeu, Tamara, pentru a-i ierta toate greșelile ei omenești și s-o așeze în locașurile bunătăţilor cerești.

Dumnezeu s-o odihnească pe noua-adormita Tamara și cu drepții s-o numere!

Cu dragoste creștinească şi sincere condoleanţe,

Stareţii, Stareţele şi cinul monahal

din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni