Mеsаjul dе fеliсitаrе al PS SILUAN al Orheiului, аdrеsаt PS PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, сu prilеjul celebrării zilei de naștere

Preasfinția Voastră,

 

Cu prilejul aniversării zilei de naștere Vă adresez alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt și binecuvântări cerești.
La frumosul popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 51 de ani de aleasă şi rodnică vieţuire pământească a Preasfinţiei Voastre, Îl rugăm pe Domnul Hristos – Arhiereul cel Mare și Modelul Desăvârșit de slujire și propovăduire pentru noi – să Vă întărească în slujirea arhierească, înalta misiune a Sfintei noastre Biserici Apostolice, și să Vă răsplătească slujirea, jertfirea, osteneala și zelul misionar al Preasfinției Voastre, cu belșug de mulțumiri și realizări mărețe.
Cu deosebită prețuire față de persoana Preasfinției Voastre, dar și de lucrarea măreață pe care o realizați spre folosul Sfintei noastre Biserici și a credincioșilor ei, Vă adresez un sincer și cordial: La mulți ani!

 

Cu dragoste întru Hristos,

Episcopul SILUAN al Orheiului