ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove a adresat un mesaj de felicitare PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni la ceas aniversar – 15 ani de arhierie

Preasfinţia Voastră
Preasfinţite Petru,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Prin Voia Atotţiitorului, în această zi consemnaţi 15 ani de la hirotonia în treapta de episcop.

Acest eveniment sacramental a avut loc în Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din inima Chișinăului, la care au participat ierarhi ai Sfintei noastre Biserici în frunte cu vrednicul de pomenire Preafericitul Părinte Patriarh Alexie al II-lea.

Din acea zi, Preasfinţia Voastră, înţelegând menirea slujirii arhiereşti, în mod dezinteresat şi cu absolută consacrare de sine aduceţi ofrandă Dumnezeului Celui Preaînalt şi Bisericii Sale, întru lucrarea mântuitoare a clerului şi păstoriţilor.

Toată viața Preasfinției Voastre de până acum a fost o imensă ascensiune spre desăvârșire lăuntrică, dar și un imens șantier. Ați ridicat din talpă, monumentala catedrală a sfintei mănăstiri Hâncu și alte câteva biserici. De câțiva ani lucrați cu mult spor la edificarea catedralei episcopale din Ungheni.

Grija față de copiii aflați în nevoie sau față de bătrânii rămași fără sprijin, prin crearea unor structuri sociale unde aceștia să primească o îngrijire adecvată, reprezintă una dintre preocupările de seamă ale Preasfinției Voastre.

De aceea, aniversarea a 15 ani din ziua hirotoniei în treapta de arhiereu a Preasfinției Voastre se împlinește prin rugăciunea de doxologie și de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile la care v-a făcut părtaș, pentru întreaga ocrotire cu care v-a înconjurat și pentru puterea pe care v-a dăruit-o spre a săvârși toate lucrurile frumoase.

Cu acest remarcabil prilej aniversar consider potrivit să vă confer ordinul mitropolitan „Sf. Irh. Gavriil Bănulescu-Bodoni”, de gradul II.

Rugăm pe Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a arhieriei și multă tărie în dragostea față de Biserică și credincioșii ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Preasfinției Voastre, ca ajutor spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare și culturale!

Întru mulți și fericiți ani Preasfinția Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos-Domnul,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE