ÎPS PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, felicitat de Clerul și poporul credincios al Eparhiei date, cu ridicarea în treapta de Arhiepiscop

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Stăpâne,

Noi, Clerul și poporul credincios și dreptmăritor al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Vă aducem sincere și fiești cuvinte de felicitare, cu ocazia ridicării în treapta de Arhiepiscop.

Adresarea,  ÎNALTPREASFINȚITE, pe care o vom avea de acum înainte față de Înaltpreasfinția Voastră, nu face altceva decât să confirme în auzul tuturor că aveți o ÎNALTĂ trăire personală spirituală, o ÎNALTĂ activitatea arhipăstorească și o ÎNALTĂ grija duhovnicească față de păstoriți.

Nu este suficient timp la îndemână să enumerăm toate faptele, slujbele și bogatele activități arhipăstorești ce le-ați înfăptuit neobosit în cei peste 15 ani de arhierie, cu multă dragoste și jertfelnicie, pentru Slava numelui lui Dumnezeu, pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru mântuirea mulțimilor de credincioși din țara noastră, dar și de peste hotare. Or, acest adevăr de necontestat, a făcut ca să vi se confere de către Sanctitatea Sa, Preafericitul Patriarh KIRIL, Decretul de ridicare, cu multă vrednicie, în înalta treaptă de slujire ierarhică, de ARHIEPISCOP.

Și, întrucât avem un asemenea ARHIEPISCOP pilduitor, nădăjduim ca noi, Clerul și poporul credincios și dreptmăritor al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, întăriți de Dumnezeu, dar și de sfaturile și rugăciunile Înaltpreasfinției Voastre, ne vom strădui, să Vă fim prin ascultarea noastră o bucurie, ca să nu împovărăm jertfelnica și frumoasa slujire arhierească a Înaltpreasfinției Voastre.

Totodată Vă asigurăm și-n continuare de profunda prețuire fiiască, înălțând cu toții umile și smerite rugăciuni către Cerescul Tată, pentru a Vă dărui multă, multă, sănătate și putere de a ne păstori duhovnicește, cu aceiași purtare de grijă și părintească dragoste, ca și până în prezent.

Întru mulți și binecuvântați ani, Vă dorim, Părintele nostru Arhiepiscop!

Cu plecăciune sufletească și profundă prețuire,

Clerul și poporul credincios și dreptmăritor al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni