ÎPS Arhiepiscop PETRU, dimpreună cu Stareții și Starețele din Eparhie au vizitat Mănăstirea Faneromeni, din Grecia

Vineri, 23 iulie 2021, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, aflându-se într-un pelerinaj în Grecia, dimpreună cu Stareții și Starețele din Eparhie, au vizitat frumoasa și istorica Mănăstire Faneromeni, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din insula Lefkada, Grecia.

Întrucât Starețul acestui așezământ monahal, Arhimandritul NICHIFOR, are un respect deosebit față Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, aflându-se într-o prietenie duhovnicească, i-a întâmpinat călduros și prietenește pe distinșii oaspeți ai mănăstirii.

În timpul acestei vizite, Părintele Stareț, Arhimandritul NICHIFOR, prezentându-le complexul monahal și-n deosebi biserica cu hramul „Cuviosul Siluan Atonitul” și capela în cinstea „Cuviosului Serafim de la Sarov”,  Înaltpreasfinția Sa, dimpreună cu Stareții și Starețele ce îl însoțesc în acest pelerinaj, s-au închinat Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, și altor sfințenii din această mănăstire.

După aceasta, Ierarhul, dimpreună cu Stareții și Starețele, au purtat o discuție duhovnicească (prin traducător), cu Starețul Mănăstirii Faneromeni, dar și cu alți părinți din obște.

La final, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru primirea călduroasă.

La rândul său și Arhimandritul NICHIFOR, a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru faptul că are o dragoste deosebită față de această mănăstire, vizitând-o de fiecare dată când se află în Grecia, asigurându-l totodată pe Înaltul Ierarh și pe însoțitorii săi, că vor fi primiți călduros și prietenește roi de câte ori vor dori să viziteze această Sfântă Mănăstire.

 

Istoricul Mănăstirii: La doar 3 km. de Lefkada, pe un deal înverzit, se află Mânăstirea Maicii Domnului Faneroméni care reprezintă de veacuri centrul vieții creștine al insulei și cea mai veche și mai mare mânăstire a ei. Are hramul Adormirea Maicii Domnului, de-Dumnezeu-Născătoarea fiind socotită dealtfel apărătoarea și păzitoarea insulei.

Potrivit tradiției, pe locul acesta exista în vechime o capiște a zeiței Artemis. În anul 63, la trecerea lui din ținutul Nicopolei spre Preveza învecinată, sfântul Apostol Pavel a trimis în insulă pe trei ucenici ai săi, Achila, Sosion și Irodion. Acesta din urmă, îngenunchiind și rugându-se cu credință în Dumnezeu a făcut ca statuia Artemisei să cadă jos și să se sfărâme. Pe locul acesta au zidit creștinii o mică biserică închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Mai apoi sfântul Apostol Pavel l-a hirotonit pe Sosion cel dintâi episcop al Lefkadei.

În anul 332 episcopul de atunci al Lefkadei, Agatharh, împreună cu alți doi părinți s-au așezat aici, au lărgit biserica și au zidit primele chilii întemeind astfel monahismul în insulă. În veacul al V-lea a fost comandată la Constantinopole zugrăvirea icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de către ieromonahul aghiograf Calist, slujitor al catedralei Sfintei Sofia. Însă înainte de a începe el lucrul, după rugăciune și post, a găsit în chip minunat icoana deja conturată pe lemn de însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, el trebuind să pună doar culorile. De la această minune a fost numită icoana «Faneroméni» (Cea care s-a arătat pe sine)

Ani de zile mânăstirea a rămas fără viețuitori până la venirea monahului Nichifor, starețul de azi, care cu strădanie a schimbat în câteva zeci de ani înfățișarea mânăstirii, restaurând-o și adăugându-i un muzeu de odoare bisericești.

În mânăstire se păstrează o părticică din Cinstita Cruce, părți din moaștele sfinților Arsenie Capadocianul, Siluan Athonitul, Macrina, Gheorghe din Ioannina, Nichifor, a marelui mucenic Pantelimon.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculțan)