Îndemn duhovnicesc al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la începutul postului Adormirii Maicii Domnului

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori!

Cu părere de rău, o bună parte dintre credincioşi, când vine vorba despre sfintele posturi, cea mai mare atenţie o acordă doar Postului Mare. Această neglijenţă a credincioşilor faţă de posturi e din motivul că majoritatea nu cunosc şi nici nu prea vor să cunoască folosul şi importanţa postului. Şi de aceea, aşa cum spune Sfîntul Ierarh Ioan Gură de Aur: ,,Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără tragere de inima sau nu îl ţin deloc”.

De aceea şi noi, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, ca de fiecare dacă când începem un Sfânt Post, venim c-un îndemn creştinesc şi părintesc. Chiar dacă Postul Adormirii Maicii Domnului, este socotit cel mai nou dintre cele patru posturi, deoarece a fost întărit abia în 1166 printr-un sinod la Constantinopol și recomandat de a fi ținut de întreaga biserică, totuși acest post are o importanță majoră și folositoare pentru mântuirea sufletului, ca și celelalte posturi de altfel. Acest post este rânduit a fi ținut de credincioși, spre aducerea aminte de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare și de postul prin care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Totodată, trebuie să conșteintizăm că acest post, e gestul nostru de mulțumire pentru toate rugăciunile Maicii lui Dumnezeu care le face la Prestolul Sfintei Treimi pentru noi păcătoșii, și mulțumirea noastră pentru ajutorul și ocrotirea pe care o acordă credincioșilor ortodocși. Iar Biserica recomandă credincioșilor pe lângă post să-i aducă Maicii Domnului ca ofrandă și rugăciune, și fapte bune.

Prin faptul că vom posti, nu facem doar o bucurie Maici Domnului, ci face un bine sufletului său. Căci cuviosul Teodor Studitul spune: ,,Cel care postește devine puternic sufletește și se va lupta mai bine devenind biruitor în fața ispitelor”.

Sfinții Părinți ne îndeamnă să postim un post plăcut Domnului, și anume să ne înstrăinăm de păcate. Cuviosul Tadeu din Serbia, dar și alți sfinți spun la unison: ,,Adevăratul post este atunci când te înfrânezi nu doar de la bucate, ci când te îndepărtezi de gânduri necurate, de pofte necuviincioase, de cugetările cele viclene”.

De aceea, ca un părinte duhovnicesc ce v-am fost rânduit de Pronia Divină, purtându-vă grijă duhovnicească, vă îndemn să postiți creștinește acest post. Lumea este tulburată de boli, calamități naturale, războaie și neliniște, iar mulți creștini sunt persecutați, de aceea să ne rugăm Maicii Domnului, căci în dragostea ei de Mamă și în multa ei milostivire ne va ajuta și ocroti pe toți ce care o vom cinsti atât prin post, cât și prin rugăciune.

Iubiţii mei fii duhovniceşti!

Nimic din ce facem Maicii Domnului, nu rămâne nerăsplătit de bunătatea ei. Folosiți dar această perioadă a Postului pentru rugăciune către Maica Domnului. Este o perioadă potrivită să citim Paraclisul Maicii Domnului în fiecare zi, dar şi alte canoane, rugăciuni şi acatiste închinate ei, prin care îi aducem mulţumire pentru ocrotirea şi ajutorul său, şi prin care cerem ca să ne fie mângâietoare şi ajutătoare în toată vremea vieţii noastre.

Închei acest îndemn părintesc cu nădejdea că fiecare din noi întăriţi fiind de harul lui Dumnezei şi ajutaţi de Preasfînta Născătoare de Dumnezeu, ne vom nevoi cât mai creştineşte, ca astfel să putem totodată înţelege cât mai profund folosul şi imporanţa postului, nu doar în mod raţional, ci într-un mod cât mai practic, după voia și placul lui Dumnezeu.

Cu arhierești binecuvântări și dragoste părintească,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni