Inaugurarea și sfințirea foișorului pentru lecturi „Biblioteca verde”, de la I. P. Ș. P. „S. Vangheli”

Recent, pe teritoriu Instituţia Publică Şcoala Primară ,,Spiridon Vangheli”, din mun. Ungheni a fost inaugurat foișorul copiilor pentru lecturi: Biblioteca Verde – 560 de Provocări & Inițiative, proiect realizat prin implicarea următoarelor instituții: I. P. Ș. P. ,,S. Vangheli”, mun. Ungheni, Filiala de Carte Românească ,,George Barițiu”, Brașov, Ungheni, finanțat de Fundația Comunitară Ungheni, în cadrul programului de granturi mici 2022.

Cu acest prilej, la invitația administrației instituției menționate și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, prot. Ștefan RÎMBU, Președintele Sectorului Eparhial Relații Culturale, a luat parte la deschiderea acestui foișor de lecturi, dedicat cultivării suplimentare a elevilor din cadrul acestei școli, și nu numai.

În cuvântul oferit de către Dna Daniela CONICOV, Directorul instituției respective, prot. Ștefan a transmis din partea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, mesajul de felicitare, binecuvântare și apreciere al Înaltpreasfinției Sale, vorbind totodată și despre importanța, folosul și necesitatea unor asemenea proiecte realizate, cum este acest foișor dedicat lecturii.

După aceasta prot. Ștefan a sfințit acest foișor, după care a donat din partea Înaltpreasfinției Sale câteva seturi de cărți cu conținut spiritual și teologic. Totodată, prot. Ștefan a făcut ca un dar pentru biblioteca acestei instituții, un abonament pentru 5 ziare pe jumătate de an, la Ziarul Eparhial „Cuvântul Ortodox”.

La această deschidere au luat parte cadrele didactice ale instituției, dar și reprezentanți ale Administrate publice locale și raionale.