În ziua Praznicului Împărătesc al Întâmpinării Domnului Preasfințitul Episcop PETRU, a liturghisit la mănăstirea „Cuvioasa Parascheva” Hâncu

Sâmbătă, 15 februarie 2020, când Biserica Ortodoxă sărbătorește marele Praznic al Întâmpinării Domnului, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a liturghisit la mănăstirea „Cuv. Parascheva” Hâncu.

În dimineața zilei Preasfinția Sa, a fost întâmpinat călduros de stareța sfintei mănăstiri, Egumena PARASCHEVA (Cazacu), duhovnicul mănăstirii, Arhimandritul PAVEL (Tabacari), soborul preoților slujitori, candidații la hirotonie în treapta de ierodiacon și ieromonah, obștea monahală și închinătorii sfintei mănăstiri.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica de iarnă în cinstea „Adormirii Maicii Domnului” din complexul mănăstirii. Anticipat sfintei liturghii viețuitorul mănăstirii Hâncu, monahul ANTONIE, a fost trecut prin toate treptele clerului inferior, până la treapta de Ipodiacon.

După citirea pericopei evanghelice, Stăpânul a rostit un cuvânt de învățătură la praznicul de astăzi: „Iubiți credincioși, Dar de ce spune oare evanghelia de astăzi că bătrânul Simeon a blagoslovit pe dreptul Iosif și pe Maica Domnului? După unii istorici, el a fost preot al legii vechi; alții zic că nu, ci a fost un om drept, bătrân și sfânt. Dar mai târziu el s-a arătat oarecărora dintre sfinți îmbrăcat preoțește, după rânduiala legii vechi, și cu un toiag verde în mână, încredințând că a fost preot. Dar pe cine blagoslovește Simeon? Pe Maica Domnului și pe Pruncul pe Care-L ține în brațe. Vedeți smerenia lui Hristos? Vedeți bunătatea Lui cea fără de margini? Se lasă blagoslovit de un om drept. Cel Ce blagoslovește toate popoarele pământului și toate țarinile, și toate viile, și toate moșiile, și toate viețuitoarele din apă, din aer și de pe uscat, Se lasă blagoslovit de un om, care avea darul preoției.

Vedeți cât de mare e preoția? Duhul Sfânt dă preoția preotului, dar ne învață că și Însuși Dumnezeu S-a smerit ca să fie binecuvântat de preot, de dreptul Simeon. Astăzi, Dumnezeu Cuvântul, Care a făcut cerul și pământul, vine, Se face prunc întru smerenie și blândețe și, tăcând, Se lasă binecuvântat de un preot al legii vechi. Dar atunci cu cât e mai mare un preot al legii darului? Iar dumneavoastră, când treceți pe lângă un preot, poate nici bună-ziua nu-i ziceți. Vai de cel ce face așa!

După cântarea imnului Heruvic, Ierodiaconul SERAFIM, a fost hirotonit în treapta de Ieromonah iar după canonul Euharistic Ipodiaconul ANTONIE, a fost hirotonit în treapta de Ierodiacon.

După rugăciunea Domnească mai mulți viețuitori și închinători ai mănăstirii au primit Dumnezeieștile Taine din mâna Ierarhului.