În duminica a XX-a după Rusalii, Preasfinţitul Episcop PETRU, a liturghisit la Catedrala Episcopală „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni

3 noiembrie 2019. În Duminica a XX-a după Rusalii, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în  Catedrala Episcopală „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din municipiul Ungheni.

Iubiţi credincioşi, Sfînta Evanghelie de azi ne îndeamnă să vorbim despre iad. Astfel, vom arăta ce este iadul, care sânt mărturiile Sfintei Scripturi şi ale Sfinţilor Părinţi despre iad şi câte sânt nesuferitele sale munci.

Mai întâi trebuie să ştim că iadul este loc de chin rânduit diavolilor şi celor ce le urmează lor (Matei 25, 41). Apoi să ştim că în iad suferă şi trupul şi sufletul (Matei 5, 29; 18, 9; Marcu 9, 43). „Iadul este ţara morţii, împărăţia diavolilor, a cărui poartă este deznădăjduirea, curte sânt legăturile; ferestre, întunericul; masă, reaua împuţiciune şi miros greu; mâncarea, foamea; băutura, setea; ceasornic, plânsul; aşternut, văpaia” (Uşa pocăinţei, Braşov, 1812, p. 183).

Despre iad, în Sfânta şi dumnezeiasca Scriptură au vorbit din cele mai vechi timpuri sfinţii patriarhi şi prooroci. Aşa auzim pe proorocul Isaia, zicând despre iad: Care din noi poate să îndure focul cel mistuitor, care din noi poate să stea pe jarul de veci? (Isaia 33, 14) Marele prooroc şi împărat David zicea despre iad: Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii (Psalm 54, 16; 30, 17). Despre întunericul iadului zice proorocul Isaia: Întuneric şi pipăire a fost deasupra peşterilor în veci. Dumnezeiescul Iov, cel mult răbdător, a proorocit despre iad, zicând: Mă voi duce şi mă voi întoarce în pământul întunericului şi al umbrelor morţii, ţara de întuneric şi neorînduială, unde lumina e tot una cu bezna (Iov 10, 21-22) …”