În duminica a IV-a a Postului Mare, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a oficiat slujba sfintei liturghii la catedrala episcopală din mun. Ungheni

Astăzi, 18 martie 2018, în Duminica a IV a Postului Mare, închinată Cuviosului Părinte Ioan Scărarul, născut în jurul anului 579 şi adormit întru Domnul în anul 649. A intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa sa dintr-o familie înstărită.

Aleasa sa pregătire în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărţii Scara dumnezeiescului urcuş, pe care a scris-o către sfârşitul vieţii sale.

În ziua acestei mari sărbători, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni a oficiat sfânta şi dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală “Sf. Bnc.  Cnz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

După citirea pericopei evanghelice, ierarhul s-a adresat creştinilor cu un cuvînt de învăţătură din viaţa Cuviosului Părinte Ioan Scărarul şi anume despre nevoinţele, ostenelile şi scrierile sale care le-a lăsat ca o comoară a monahismului ortodox: “Sfântul Ioan făcea parte dintr-o familie de mare vază şi a primit o educaţie înaltă pentru acele vremuri, dar încă din tinereţea sa a lepădat toate şi a mers în muntele Sinai, vieţuind patruzeci şi cinci de ani în pustie, la poalele acestui munte. Biserica fericeşte pomenirea lui, fiindcă el a scris o carte de mare însemnătate pentru toată lumea creştină, care se cheamă „Scara”, în această carte, Sfântul Ioan înfăţişează învăţătura despre toate virtuţile creştineşti şi mijloacele de a urca pe treptele lor spre desăvârşire. – a menţionat Ierarhul.

La sfârşitul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, Chiriarhul a săvârşit un Te Deum, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea, prosperarea şi bunăsporirea credincioşilor atât în viaţa duhovnicească cât şi cea lumească.