Gînduri duhovnicești pentru prima sămtămână a Postului Mare

Dragii mei, vreau să spun ce înseamnă pentru un creştin prima săptămână a Postului Mare şi cum trebuie să o petreacă. „Astăzi este primăvară în suflete!” – spune Sfânta Biserică. Şi prima săptămână a Postului Mare întotdeauna este în pragul primăverii, când natura înaintea ochilor întregii omeniri în fiecare an printr-un grai tainic repetă învăţătura despre învierea morţilor, zugrăvind-o prin minunea învierii ei, amintind că vremea de iarnă a „morţii” pentru ea a luat sfârşit şi înainte stă învierea vieţii. Şi în subconştientul nostru începe aceeaşi aşteptare a înnoirii sufletului şi bucuria pentru faptul că acest lucru negreşit se va întâmpla. Înviază natura, dar şi noi tot natură suntem şi sufletele noastre îşi aşteaptă primăvara lor – învierea lor. Aşa începe postul – sărbătoarea sufletului.

Şi oarecum de la sine trec pe ultimul plan deşertăciunile şi sâcâitoarele griji lumeşti, care altădată îşi dictează cu autoritate cererile lor şi îşi subordonează toată orânduirea vieţii noastre, când noi, fără să gândim, ca nişte robi, ne supunem silniciei lor. În post totul este altfel. Din Duminica iertării sufletul, trezindu-se parcă, se cercetează pe sine cu asprime – doar trebuie să îmi aduc aminte pe cine şi cu ce am reuşit să jignesc, şi cât de greu este să recunosc că tocmai eu sunt vinovat

În prima săptămână este un post diferit. Este socoteala faţă de Dumnezeu pentru tot anul trăit, cu o strictă verificare de sine, a vieţii noastre înaintea feţei Dreptei Judecăţi a lui Dumnezeu. Bunicii şi bunicile noastre iubitoare de Dumnezeu petreceau toată această primă săptămână în aspră înfrânare, în permanentă frecventare a bisericii lui Dumnezeu. Şi acasă nici nu mai aveau grijă de masă.

Să urmăm înaintaşilor noştri şi noi, căci întocmai aşa se naşte viaţa duhovnicească. Să îndepărtăm de la ecranele televizoarelor privirea curioasă; să ne îndepărtăm noi înşine de distracţiile cu cântăreţi şi dansatori; să ne îngrădim cu frica de Dumnezeu; să ţinem minte că nu sunt de folos faptele noastre dacă ele sunt săvârşite pentru bunăstarea personală şi câştigul pământesc, iar nu pentru Dumnezeu şi mântuirea noastră. Mântuirea omului este cel mai înalt şi singurul ţel al iubirii lui Dumnezeu, să ni-l însuşim şi noi ca singur ţel al vieţii, urmându-l prin pocăinţă pe calea mântuirii.

Sfânta Biserică, an de an, la fiecare slujbă din Postul Mare, mai ales în prima săptămână, amintește: „Deşteaptă-te, suflete, cel ce te-ai învechit în păcate, înnoieşte-te prin pocăinţă, vindecă rănile greşelilor de demult”. Ajutorul haric al lui Dumnezeu este gata pentru cel care se căieşte, iar rugăciunile de pocăinţă din Postul Mare, din inimă rostite de către noi, nu pot fi neauzite.

Arhimandrit Ioan Krestiankin

Predici la Postul Mare

Editura Egumenița, 2016