FELICITĂRI ȘI BINECUVÂNTĂRI OMAGIAȚILOR ZILEI DE AZI

Cu ocazia pomenirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, adresez părinteşti cuvinte de felicitare, urări de tot binele, însoțite de arhierești binecuvântări tuturor slujitorilor și credincioșilor care poartă numele acestor Căpetenii Cerești , dar și celor care îi au pe acești sfinți ocrotitori al familiilor sau a localităților lor.
Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile și mijlocirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil să Vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale Părintești multă sănătate sufletească și trupească, spor și ajutor Divin în toate activitățile Dvs și la toată faptă cea bună.
Tot ce este rău și ispititor să Vă ocolească, iar Harul lui Dumnezeu mereu să Vă îngrădească.
Pacea lăuntrică și bucuria duhovnicească să fie daruri nelipsite din viața și familia Domniilor Voastre.
Ani binecuvântați de Dumnezeu Vă dorim, iar Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să Vă fie sprijin și ajutor pe drumul care duce la Hristos.
Cu arhierești binecuvântări, însoțite de urări de tot binele,
PETRU,
Episcop de Ungheni și Nisporeni