Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

Pe 7 martie 2021, în Duminica lăsatului sec de carne, numită şi Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a oficiat Sfânta Liturghie  în Catedrala Episcopală „Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, pentru sănătatea trupească și sufletească a credincioșilor, dar și pentru dobândirea ajutorului Divin, în înfăptuirea faptelor mântuitoare.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţia Sa, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat credincioșilor mesajul pericopei evanghelice despre dreapta şi înfricoşătoarea judecată (Lc. 25,31-46). În timpul predicii Preasfinția Sa a specificat: „În tot cursul anului nu există o Evanghelie mai zguduitoare ca aceasta pe care ne-o pune în faţă Sfânta Biserică astăzi. Această Evanghelie ne zguduie sufletul, căci ne vorbeşte despre acea cumplită zi care va însemna ultimul act al istoriei omeneşti, ziua arătării Fiului Omului, ziua împlinirii împărăţiei lui Dumnezeu, aşa cum zicem şi în Simbolul Credinţei: „… A cărui împărăţie nu va avea sfârşit”. Imaginea aceasta a judecăţii celei din urmă au avut-o în faţa ochilor întotdeauna creştinii adevăraţi din toate veacurile. 

Domnul Hristos n-a spus ziua şi ceasul, nici anul când va veni, dar a spus semnele care vor fi înaintea judecăţii. Aceste semne înspăimântătoare, foarte multe dintre ele, le-am văzut le vedem şi le vom vedea. Va suna cel din urmă ceas al neamului omenesc. 

Înfricoşată va fi ziua aceea a judecaţii pentru cei care vor rămâne pe pământ, pentru toţi păcătoşii pe care i-a apucat moartea nepregătiţi; căci ei vor face feţe, feţe strigând disperaţi, blestemându-se, blestemând ziua în care s-au născut şi pe părinţii care nu i-au învăţat sfânta credinţa, blestemând pe cei ce i-au îndemnat să facă păcate. Alţii, rugându-se cu lacrimi şi cu ţipete, vor privi spre Dumnezeu rugându-L să le dea iertare. Fiecare va încerca să se apere cu cuvinte strigătoare la cer. 

Unii vor zice: „Doamne, Doamne adu-ţi aminte că suntem creştini şi ne-am botezat în numele Tău, alţii vor zice: „Doamne, Doamne, am fost şi noi pe la biserici şi am făcut şi noi câte o faptă bună am propovăduit în numele Tău, am făcut şi minuni în numele Tău. Doamne, ne-am făcut mulţi fini şi fine, am cununat şi botezat, iartă-mă, Doamne, că am făcut şi fapte bune; am dat şi eu câte un ban la săraci. Aşa va căuta fiecare să spună câte o faptă bună pe care a făcut-o în viaţă.

       Să luăm aminte şi să ne trezim acum, că nu este departe ziua aceasta înfricoşată a judecăţii; fiindcă atunci va fi prea târziu, atunci pe mulţi îi va apuca lepădaţi de credinţă pentru o coajă de pâine, pe unii necununaţi, pe alţii la cârciumi, pe unele femei la avorturi şi desfrâu; pe copii în necredinţă, şi astfel multă lume va fi găsită pe căile pierzării în fel de fel de păcate mari. 

Să deschidem ochii acum, să nu ne aflăm şi noi atunci printre ei, căci vai de sufletul nostru în ceasul acela, mai bine nu ne-am fi născut.”.  (Ierod. Visarion Iorgulescu)

În timpul Sfintei Liturghii, după Canonul Euharistic, Preasfinţitul PETRU a hirotonit în treapta de Diacon, pe tânărul teolog Gheorghe CONDREA, pe seama parohiei „Înălţarea Domnului, din s. Cărpineni, r. Hînceşti.

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

La final, Preasfinția Sa, a adresat un cuvânt de întărire duhovnicească şi învăţătură sfântă, noului hirotonit, dorindu-i să aibă evlavie şi dragoste de sfintele lui Dumnezeu slujbe. Să aibă frica şi evlavia, faţă de cele sfinte, aşa cum a avut-o astăzi, când s-a apropiat şi s-a atins prima oară de Sfântul Prestol şi să cinstească prin slujire evlavioasa Harul pe care, după cuvântul apostolicesc, la primit astăzi „prin punerea mâinelor”.

De asemenea Preasfinţia Sa a felicitat şi credincioșii prezenţi, cu Sfânta Duminică, urându-le o săptămână binecuvântată și rodnică în fapte bune.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculţan)