Dreptul inalienabil la viață discutat la Adunarea Ordinară a Protopopiatului Nisporeni

Luni, 25 feb. 2019, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, s-a desfășurat Adunarea Ordinară a Protopopiatului Nisporeni, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din mun. Nisporeni. Prezidată de Protopopul Circumscripției, la adunarea respectivă s-au discutat mai multe subiecte ce vizează nemijlocit protopopiatul! Deoarece cu binecuvântarea chiriarhului, la adunarea respectivă a fost prezent și Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, ipodiaconul Ioan GAJIM, s-a hotărât ca în luna martie – ca urmare a unei cereri provenite de la Asociația Obștească Moldova pentru Viață – să se organizeze întâlniri cu tinerii din parohiile raionului Nisporeni, pentru le vorbi despre darul vieții pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor.

Asociația Obștească pentru Viață ne-a adresat rugămintea de a colabora și anul acesta prin sensibilizarea opiniei publice și în special a tinerilor, pentru a stopa flagelul avortului, desfrânării și atitudinii dezmățate pe care lumea contemporană o propagă violent.

De aceea, în cadrul protopopiatului Nisporeni se vor întreprinde întâlniri cu elevii prin școli, angrenarea lor în diferite activități Pro-Viață, iar la sfârșitul lunii activitățile vor culmina cu organizarea Marșului pentru Viață „Unic din prima secundă”.

De ce este nevoie un astfel de Marș? Pentru a arăta o altă fațetă a realității; pentru a vorbi despre păcat și consecințele acestuia în viața tinerei/tinerilor căsătoriți; pentru a arăta pașnic că darul vieții pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor, este un dar sfânt și nimeni nu are dreptul a-l lua! Nu ne dăm seama, dar omorând în pântece atâția prunci nevinovați, atragem mânia lui Dumnezeu, ne facem părtași la omor și nu permitem copiilor pe care Dumnezeu ni-i dă, să vadă lumina zilei!

Vicepreședintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, în protopopiatului Nisporeni, pr. Marcel OLARU, în colaborare cu Vicepreședintele Mișcării „Pentru promovarea și apărarea Fecioriei, a Vieții și Familiei Tradiționale”, pr. Leonid ȚUGULEA, vor organiza Conferințele cu Tinerii parohiilor raionului:

  • Nisporeni
  • Grozești
  • Bolțun
  • Ciutești
  • Vărzărești
  • Zberoaia
  • Brătuleni
  • Marinici
  • Iurceni

Pentru început, tinerii parohiilor mai sus menționate vor avea ocazia să participe la o Întâlnire de suflet, în care vor putea pune și întrebări vor fi capabili să dea un înțeles exhaustiv și o interpretare corectă la cuvintele filosofului Horațiu (65 î.Hr – 8 î.Hr.) Carpe Diem (Trăiește clipa) trăind creștinește și fiind exemple demne pentru prietenii de vârsta lor.