Demersul înaintat Guvernului RM, privind excluderea oricărei inițiative de revizuire a curriculumului prin care s-ar introducere cursul educației sexuale

Guvernului Republicii Moldova

Dlui Pavel Filip

 Copie: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Episcopia de Ungheni și Nisporeni vine în susținerea Demersului semnat de 47 preoți, 62 de călugări și călugărițe și peste 3 mii creștini, din data de 24 mai 2018 la Chișinău și suntem de acord cu solicitările expuse.

Ca conducător a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni sunt îngrijorat de tendința includerii în instituțiile de învățământ de toate nivelele unei educații sexuale în școli.

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni

 

 

Anexăm aici textul demersului propriu zis:

 

D E M E R S

La data de 24 mai 2018, Guvernul Republicii Moldova a aprobat noul Program național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022, astfel Republica Moldova fiind printre primele țări din Europa ce are un asemenea act legislativ în acest domeniu.

Potrivit declarațiilor făcute de reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Națiunilor Unite pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă (UNFPA), noul Program își propune să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor, precum și informarea populației în acest domeniu. Astfel, urmează să fie realizat dreptul fiecărei persoane de a decide în mod liber și responsabil numărul și intervalul nașterii copiilor și de a avea informațiile și mijloacele necesare pentru a realiza acest lucru.

Totodată, acest Program informează despre necesitatea educației obligatorii în domeniul sănătății (inclusiv sexuale) în școli (punctul 11 al Programului). În acest context, Ministerul Educaţiei susţine integrarea conţinuturilor privind educaţia pentru sănătate, inclusiv educația sexuală, în curricula disciplinară obligatorie, precum şi în curriculumul existent la disciplina opţională „Educaţia pentru sănătate”.

Mai mult ca atât, în cadrul Planului de Acțiuni al Programului sus-numit, se dorește implementarea curriculum-ului de educație pentru sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, în instituțiile de învățământ de toate nivelurile în conformitate cu standardele internaționale privind educația sexuală cuprinzătoare. Mai exact, în cadrul punctului 3.1.1. sunt enumerate următoarele intervenții și acțiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor:

 1. Dezvoltarea unui cadru de competențe în educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, pentru copii și adolescenți de vârstă școlară.
 2. Ajustarea curriculum–ului de pregătire a cadrelor didactice prin includerea modulului de educație pentru sănătate, inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă, în cadrul instituțiilor pedagogice de învățământ, inclusiv de formare continuă.
 3. Revizuirea curriculum-ului instituțiilor de învățământ școlar cu includerea modulului de educație pentru sănătate inclusiv educația pentru sănătatea sexuală și reproductivă adaptată vârstei și necesităților specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități.

Oficial, Uniunea Europeană prezintă și implementează conţinuturile privind educaţia pentru sănătate, inclusiv educația sexuală, în curricula disciplinară obligatorie, având la baza sa statisticile înregistrate referitor la protecția contra infecțiilor cu transmitere sexuală și reducerea numărului sarcinilor nedorite. Însă, într-un material publicat în Monitorul de Alba, autorul Iulian Nistea susține că în Danemarca, una dintre campioanele educației sexuale în Europa, consecințele proiectelor de educație sexuale sunt: creșterea ratei violurilor cu 300%, creșterea ratei bolilor cu transmitere sexuală cu 250%, dublarea cazurilor de graviditate și de sarcini în afara căsătoriei, dublarea divorțurilor și creșterea cu 500% a numărului avorturilor. Datele sunt preluate din Foie transmise et sainte tradition, nr 102/1998, buletin interparohial ortodox din Franța.

Aceste rezultate ale implementării educației sexuale se pot vedea și în alte statistici, prezentate de către autoritățile lumii:

 1. În Statele Unite ale Americii, înainte de 1970, când s-a implementat educația sexuală în școli, doar o treime dintre adolescente însărcinate erau singure, în prezent sunt două treimi.
 2. Serviciul de Sănătate Publică din Marea Britanie indică faptul că bolile cu incidență sexuală au crescut cu 40% în rândul tinerilor cărora li s-a predat educația sexuală în școli.
 3. Într-o conferință susținută la Zagreb, omul de știință american Judith Reisman a afirmat că “educația sexuală și drepturile homosexualilor ascund un program de distrugere a familiei și de apărare a pedofiliei”.

Deci, cu toate că scopul programului național este unul nobil, efectele acestuia vor fi opuse celor așteptate.

Atunci când analizăm problema educației sexuale în școli trebuie obligatoriu să ținem seama de un factor important – factorul moral.

Marea incompatibilitate între educația sexuală în școli și morala este faptul că Educația sexuală în școală propune o însușire a unor tehnici medicale, prin care manifestările sexuale să se poată face fără riscuri la adresa sănătății. Din acest motiv, în unele țări europene, precum România, educația sexuală în școli este introdusă sub denumirea de “educație pentru sănătate”. Ba mai mult, și în Republica Moldova se intenționează realizarea acestui fapt.

O asemenea viziune năruie cu totul personalitatea morală a tânărului elev, care este învățat, în baza conceptelor new-agiste ale lui Freud, că nu trebuie să-și controleze pornirile sexuale, ci doar să le execute în siguranță, pentru a nu-și pune sănătatea în primejdie. Prin această educație sexuală, tânărul rămâne pentru totdeauna sclavul patimilor din propriul trup, ceea ce pe termen lung va provoca distrugerea sa ca personalitate. Din acest punct de vedere, această predicare a libertinajului sexual în școală reprezintă o contraperformanță educațională, dacă ținem seama de faptul că școala are ca obiectiv formarea personalității complete a omului care o frecventează, nu distrugerea acesteia.

Reieșind din cele menționate, considerăm că introducerea în curriculum-ul școlar a disciplinei educație sexuală sub orice formă sau denumire va avea efecte negative și distrugătoare asupra vieții copiilor și adolescenților, pune în pericol viitoarele familii și întreaga cultură a statului, precum și sfidează drepturile părinților prevăzute de legea supremă și alte acte subordonate legii, după cum urmează:

 • În activitatea de protejare a copiilor contra educației sexuale în școli, părinții au beneficiat de prevederile articolului 48, alin. (2) al Constituției Republicii Molodva, care prevede: “ Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”. Acest principiu constituțional este pus în practică de art. 60 Codul Familiei, care stipulează că “ Părinţii au dreptul şi sînt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat. Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte persoane.”. Prin urmare, îndatorirea de a acorda educația îi revine părintelui.
 • Protocolul adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale a Convenției Europene a drepturilor omului precizează, în articolul 2, dreptul părintelui de a-și crește copilul în funcție de concepțiile sale religioase: “Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filosofice”.
 • Un alt text de lege invocat împotriva introducerii în școli a educației sexuale este punctul 11 al Codului de etică al cadrului didactic care prevede Activităţile interzise în exercitarea activităților didactice: “ …f) utilizarea de materiale informative dăunătoare copilului;g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol securitatea vieții și sănătății elevilor/copiilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învățămînt”.

În această ordine de idei, considerăm că introducerea educației sexuale în programele școlare încalcă grav drepturile fundamentale ale părinților, moralitatea copiilor și adolescenților și va avea efecte distrugătoare asupra conceptului de „familie”, care în Republica Moldova suferă modificări și regrese, fapt dovedit prin rata natalității și a divorțurilor.

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, solicităm:

 1. Respingerea programelor de studiu propuse spre adoptare către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, conform Obiectivului 3.1. al Planului de Acțiuni al Programului Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022.
 2. Excluderea oricărei inițiative de revizuire a curriculumului prin care s-ar introducere cursul Educației Sexuale, opțional sau obligatoriu în instituțiile de învățământ sau teme asemănătoare în cadrul altor obiecte șolare.