CUVÂNTUL PASTORAL LA NAŞTEREA DOMNULUI, AL ÎNALTPREASFINŢITULUI ARHIEPISCOP PETRU

ADRESAT PREACUCERNICILOR PROTOPOPI,

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,

PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI

ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI

DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ

EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI

 

În această noapte se împlineşte marea profeţie a lui Isaia:

 „Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă” (Is 9,5).

Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţii mei fii duhovniceşti în Domnul, Har și bucurie de la Domnul

Cel ce se naște în peșteră, iar de la noi arhierească binecuvântare.

Nașterea Domnului este unul din cele mai cunoscute evenimente din viața Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu, care a creat lumea dă sens istoriei şi drumului omului, s-a făcut trup şi a venit să locuiască în mijlocul nostru. Cuvântul s-a făcut trup pentru a dialoga cu noi. Dumnezeu nu vrea să facă un monolog, ci un dialog cu noi. Pentru că însuşi Dumnezeu, Tată şi Fiu şi Duh Sfânt, este dialog, comuniune veşnică şi infinită de iubire şi de viaţă. Nașterea Mântuitorului Hristos este ca o nouă creație, venind Să-și caute comoara aici pe pământ: OMUL.

Părintele Dumitru Stăniloae zice: Dumnezeu putea veni la om întru slavă, dar S-a făcut prunc împreună cu omul, cuprinzându-se astfel, nu pentru Sine Însuși, ci pentru pruncia omului, ca să-l poată cuprinde omul, și așa omul să progreseze încet și să vină la desăvârșire.

Prin Întruparea Fiului Lui Dumnezeu, întreaga lume este recreată, reconfigurată. Întruparea Fiului lui Dumnezeu înseamnă comuniune desăvârșită a omului cu Dumnezeu. În-omenirea lui Dumnezeu era singura soluție pentru restaurarea chipului dumnezeiesc al omului, desfigurat prin păcat.

Fiul lui Dumnezeu, binecuvântatul prin natură, vine să ne facă fii binecuvântaţi prin har. Da, Dumnezeu vine în lume ca fiu pentru a ne face fii ai lui Dumnezeu, îmbrăcat fiind, cu toată frământătura mea.

Iar Sf. Ioan Gură de Aur zice: Fiul lui Dumnezeu a unit firea cea veche cu cea nouă, firea dumnezeiască cu firea omenească,  pe cele ale Lui cu cele ale noastre. Hristos intră în istorie ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Hristos sfințește istoria și timpul, dar îl sfințește și pe om. Istoria și timpul nu mai mor, ci intră în plinătatea iubirii lui Dumnezeu.

Ce dar minunat! Astăzi Dumnezeu ne uimeşte şi spune fiecăruia dintre noi: „TU eşti o minunăţie”. Sfântul Leon cel Mare se adresa credincioşilor în ziua de Nașterea Domnului: Mântuitorul nostru, preaiubiţilor, s-a născut astăzi: să ne bucurăm! Nu este loc pentru tristeţe, atunci când se celebrează naşterea vieţii; aceasta, după ce a învins teama de moarte, ne dă bucuria promisă din veşnicie. Nimeni nu este ţinut departe de această bucurie.

Această sărbătoare este mare şi sfântă pentru că este sfinţitoare. Hristos Domnul este Fiul veşnic al lui Dumnezeu prin Care şi pentru Care a fost creat întregul univers, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni 1,16: Toate s-au făcut prin El şi pentru El”. Părintele Constantin Galeriu zice: Dumnezeu creează lumea prin Fiul Său și o înnoiește tot prin El, prin coborârea și întruparea Logosului în om.

Din iubire Dumnezeu a asumat firea noastră umană. Sfântul Simeon Noul Teolog zice că întruparea este izvorul îndumnezeirii: Dumnezeu Cuvântul a împrumutat trupul nostru pe care nu îl avea din firea Sa și S-a făcut om, ceea ce El nu era; El Împărtășește celor ce cred în El însăși dumnezeirea Sa, pe care nimeni dintre îngeri, nici dintre oameni nu a dobândit-o vreodată și ei devin ceea ce nu erau, adică dumnezei prin înfiere și prin har. Prin aceasta, El le dăruiește puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, de aceea ei aceasta au devenit și devin fără încetare și tot astfel nu vor înceta niciodată să devină fii ai lui Dumnezeu (Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri etice 1, 3, pp. 37-44).

Cât de nemărginită este iubirea lui Dumnezeu! Iubirea sa văzut la creația lumii și a oamenilor, dar nemărginirea o vedem acum, când Își trimite Fiul în lume să o răscumpere.  Din iubire s-a născut sub chip de prunc plăpând, dorind să ne arate cât este de accesibil şi cât de mult doreşte să-l întâlnim.

Din iubire a rămas alături de noi, asigurându-ne de prezenţa şi mângâierea sa în orice circumstanţă a vieţii. El vine sub chipul unui prunc fragil, care îi face puternici pe cei care cred în el; sub chipul unui copil sărac, care îi îmbogăţeşte pe cei care îl primesc; sub chipul unui copil supus, care aduce libertatea celor care îl urmează; sub chipul unui copil născut în umilinţă, care aduce bucuria în inimi tuturor celor care îl recunosc ca Dumnezeu.

Drept măritorilor creştini!

   În timp ce Fecioara îi oferă Logosului un trup, pământul îi oferă o peșteră în care El să se întrupeze. Ieslea a fost tronul lui Dumnezeu pe pământ, altarul la care a slujit  Fiul lui Dumnezeu, mai întâi, omului. Aici au primit binecuvântare cetele de îngeri vestea nașterii Fiului lui Dumnezeu păstorilor și întregii lumi.

Peștera a fost locul cel mai sfânt  de pe pământ, iar Golgota a devenit mai apoi locul cel mai sfințit prin Sângele lui Hristos. Căutându-l pe pământ la aflat într-o peșteră, în Peștera Betleemului, și acolo m-a găsit și pe mine. Peștera preînchipuia casa omului.

Omul nu mai găsea drumul spre cer ci mergea mereu tot mai jos, mai adânc. Peștera era lumea întunericului. Întruparea ca reîmbrăcare a lui Adam în veşmântul slavei este laitmotivul meditaţiei ­imnografice asupra misterului Naşterii: „Toate aceste schimbări le-a făcut Cel Milostiv,/ dezbrăcându-Se de slavă şi îmbrăcând un trup;/ căci El a născocit o cale să-l reîmbrace pe Adam/ în slava pe care Adam o dezbrăcase./ Hristos a fost înfăşurat în scutece,/ Ele corespund frunzelor lui Adam,/ Hristos S-a îmbrăcat în haine, în locul pielii lui Adam;/ A fost botezat pentru păcatul lui Adam,/ Trupul Său a fost uns cu miresme pentru moartea lui Adam,/ El S-a înălţat şi l-a înălţat şi pe Adam în slava Sa./ ­Binecuvântat Cel ce S-a pogorât, S-a îmbrăcat în Adam şi S-a ­înălţat!”

Iubiți fii duhovnicești,

    Vă rog, părinților, ocrotiți-vă copii! Totul începe de la familie și de la educația celor șapte ani de acasă. Aceasta este criza zilelor noastre. Pierderea sfințeniei căsătoriei, familii destrămate, copii lăsați de izbeliște, adolescență maculată, tinerețe incertă, guma de mestecat înlocuită cu drogul, cartea înlocuită cu ecranele telefoanelor, o lume în care indecența, vulgaritatea, parvenitismul și corupția devin instituții ale binelui comun.

Cercetările din ultimii ani consemnează faptul că tinerii cu vârsta între 8 și 18 ani petrec într-o zi obișnuită aproximativ 7,5 ore cu dispozitivele electronice în faţă. Dacă ne gândim şi la folosirea simultană a mai multor dispozitive, timpul petrecut zilnic în faţa unui ecran se ridică la aproape 11 ore. Aceasta înseamnă că ei petrec în compania ecranelor cu mult mai mult timp decât făcând orice altceva – mersul la școală, sport, familie, ba chiar somn. Faceți din Fiul Mariei un prieten al copiilor voștri. E vorba de viitorul nostru ca neam, popor și patrie.

Astăzi, în această zi a Nașterii Domnului, zi plină de bucurie, pace și lumină, să prăznuim așa cum au prăznuit îngerii și păstorii din Betleem, prin privegheri, rugăciuni și laude aduse Fiului lui Dumnezeu, Cere pentru noi avenit și a dat prima binecuvântare omului în peștera din Betleem. Să trăiți credința în întregul ei, în întreaga ei putere, în întregul ei adevăr, în întreaga ei frumusețe, în întreaga ei sfințenie.

Vă îndemn să luați aminte că Hristos S-a născut și pentru cei din palate și pentru cei de la o margine de lume. Înmulțiți dreptatea, bunătatea și milostenia și peste toate acestea, adăugați iertarea. Bucuria cerească să vă însoțească toată viața!

Vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul mărețelor sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a Anului Nou şi a Botezului Domnului!

Vă dorim multă sănătate, milă cerească de la Hristos Mântuitorul, bucurii în Domnul, prosperitate și ajutor binecuvântat în toate faptele bune. Hristos Mântuitorul, Atotputernicul Dumnezeu, să Vă ocrotească în toate zilele vieţii, dăruindu-Vă mulţi ani binecuvântaţi!

Al vostru arhipăstor, care se roagă stăruitor către Hristos-Domnul,

pentru binele tuturor,

Prin harul lui Dumnezeu

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI