CUVÂNT PASTORAL LA NAŞTEREA DOMNULUI

PREACUCERNICILOR PROTOPOPI, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICILOR PREOŢI ŞI DIACONI

ŞI TUTUROR DREPT MĂRITORILOR CREŞTINI

DIN DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPISCOPIE DE UNGHENI ŞI NISPORENI

 

,,Nașterea lui Hristos – Noua creație a omului”

   «Veniţi să ne bucurăm de Domnul, cunoscând taina ce este de faţă. Zidul cel despărţitor acum cade; sabia cea de foc se îndepărtează, heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii, iar eu mă împărtăşesc din dulceaţa din rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare…» (Stihiră a Vecerniei Naşterii Domnului)

Ungheni 2022

Iubiții mei fii duhovnicești în Domnul, Har și bucurie de la Domnul Cel ce se naște în peșteră, iar de la noi arhierească binecuvântare.

   Prin mila lui Dumnezeu, iată-ne ajunși, din nou, la sărbătoarea cea mare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Despre taina minunată a întrupării Cuvântului nu vom putea niciodată să încetăm a vorbi, căci o astfel de vorbire nu este grăire deșartă, ci bine-vestire şi cuvânt de laudă, pe care Biserica îl aduce neîncetat Fiului lui Dumnezeu, Cel ce s-a făcut om pentru ca noi să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu, prin har. Despre întrupare au vorbit prorocii Legii Vechi, au vestit-o îngerii şi au pecetluit-o în scris Sfinții Evangheliști. În Persoana Dumnezeu-Omului Iisus, firea omenească s-a împărtășit de fericirea veșnică și de binecuvântarea nemuritoare, și a fost desăvârșit sfântă, desăvârșit dumnezeiască, desăvârșit neprihănită, desăvârșit bună, desăvârșit nemuritoare,  desăvârșit asemănătoare cu Dumnezeu. (Sf. Iustin Popovici)

La Nașterea Domnului, Betleemul calcă pe urmele cerului, spune Sfântul Ioan cel cu Gură de Aur. În locul stelelor primești pe îngeri cântând, în locul soarelui se face loc Soarelui dreptății.  Betleemul nu este decât un răspuns firav al umanității în fața iubirii lui Dumnezeu. Fragilitatea acestui dar smerit al oamenilor pentru Nașterea Domnului arată autenticul micșorării Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi. În pofida decorului sihăstresc al peșterii din Betleem, bucuria Întrupării Domnului începe să inunde însetatul de Dumnezeu om. Din dor nesfârșit după oameni S-a făcut cu adevărat Cel ce există prin fire însuși cel iubit. Dumnezeu fiind Te-ai zidit pentru zidirea Ta. (Sf. Iustin Popovici) Prin Nașterea Fiului în această lume, Dumnezeu – ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur – a coborât pe pământ, ca omul să se urce la cer. Astfel, coborârea lui Dumnezeu e înălțarea omului. Adam cel Nou vine către Adam cel Vechi, pentru a-i aduce aminte că este purtător al chipului dumnezeiesc, chemat să stăpânească lumea, nu să fie supus ei. Vine să-i deschidă cărarea împărăției şi să-l împace cu Dumnezeu. Sf. Grigore Teologul ne cheamă, să devin într-atât dumnezeu cât Hristos S-a făcut om. Fără întruparea lui Dumnezeu, fără Iisus Hristos, orice credință în Dumnezeu este numai speranță, calcul și imaginație. Numai Întruparea arată pe Dumnezeul cel adevărat, pentru că ea este un eveniment extraordinar chiar în  viața lui Dumnezeu, căci prin ea Dumnezeu însuși începe să trăiască prin viața umană. Fără Iisus Hristos, timpul nu e timp, istoria nu e istorie și omul nu e om.

Iubiți fii şi fiice în Hristos Domnul,

Timp de doi ani de zile întreaga umanitate trece printr-un examen, al conștiinței și al vieții care este pandemia. Nu Dumnezeu ne pedepsește cu pandemia, ci noi ne-am pedepsit prin neascultare și păcat. Dumnezeu nu a vrut să facem virusuri, să ne jucăm cu ele, dar în iubirea Lui ne-a îngăduit lucrul acesta. Foarte mulți oameni se întreabă în această vreme: unde este Dumnezeu? Unde este și de ce nu intervine să oprească această pandemie? Părintele Efrem de la Vatoped ne răspunde la această întrebare că Dumnezeu are o pedagogie a Sa și că acest lucru trebuie luat ca o încercare pedagogică. Dumnezeu este prezent lângă omul bolnav, acolo unde omul nu mai are pe nimeni și nimeni nu-l ține de mână, ci doar Dumnezeu îl ia în brațe și îi spune: eu nu plec de lângă tine, chiar dacă au plecat toți, dacă a plecat umanitatea de lângă tine, chiar dacă lumea fuge de lângă tine că ești  contaminat și ai devenit frică pentru ei, pentru Mine tu ești iubirea mea.

Este vreme potrivită pentru a ne deschide mai mult inima spre semenul nostru şi spre Dumnezeu. Este vreme potrivită pentru a înțelege cât de importantă este Dumnezeiasca Liturghie în viața noastră și în viața lumii. Este vreme de durere, de dor pentru o viață fără frică de viruși și de boală. Este vreme pentru a înțelege cât de importantă este prezența bisericilor în viața noastră și în viața lumii. Este vreme de căință pentru prea multele și prea grelele noastre păcate. Este vreme de rugăciune stăruitoare și adâncă pentru medici, pentru asistentele medicale, pentru infirmieri, pentru toți cei care luptă cu această boală. Este vreme de participare prin rugăciune și ajutor material la durerea celor bolnavi, la durerea familiilor lor. Răspunzând acestor provocări, prin binecuvântare arhierească în cadrul episcopiei noastre anul acesta am demarat diferite proiecte misionar-sociale prin care am ajutat moral, liturgic, spiritual și  material pe cei aflați în suferință și pe medicii care luptă cu această nemiloasă pandemie.

Vă îndemn, de asemenea, să însoțim rugăciunea cu purtarea de grijă față de familiile care au pierdut pe cei apropiați, pentru vârstnicii rămași singuri și pentru copiii ai căror  părinți au fost răpuși de boală și au rămas orfani. Toți au nevoie de mângâiere, de dragostea noastră creștinească și de ajutor material pentru a depăși lipsurile, suferințele trupești și sufletești, singurătatea și dorul după ființele dragi, plecate la ceruri.

În final, îndemnul meu de arhipăstor, pentru Dumneavoastră, pentru toți, este să nu-L lăsați pe Dumnezeu să aștepte! Este un Oaspete ceresc prea mare pentru a-i amâna intrarea în viața noastră. Bucuria Nașterii Domnului să umple inimile tuturor!

Harul Lui Dumnezeu să vă cerceteze inimile și belșugul să nu lipsească din nicio casă în aceste zile sfinte de Sărbători!

Dă-ne, la toți, bucurie,

Amin! Doamne, slavă Ție!

La mulți ani, s-aveți folos,

De Nașterea lui Hristos!

Vă doresc din toată inima să aveţi sărbătorile Anului Nou, Nașterii Domnului şi ale Bobotezei cu pace, cu sănătate, cu bucurie în inimă, curaj în suflet, cu oameni buni în preajmă şi multă înțelepciune în minte.

Și Vă îndemn: Împăcaţi-vă! Fiți cinstiţi şi demni! Fiţi buni unii cu alţii! Vreţi ca mângâierea, pacea şi bucuria sufletelor primite de Nașterea Domnului să rămână mai departe în inimele voastre? atunci veniți să le ,,sădiți” în Biserică, la izvorul cel nesecat!

Hristos se naşte! Slăviţi-L cu gândul, cuvântul şi fapta!

Al vostru arhipăstor, care se roagă stăruitor către Hristos-Domnul,

 pentru binele tuturor,

+ PETRU,

Prin harul lui Dumnezeu,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

 

Nașterea Domnului 2022