Când tac ortodocşii, strigă pietrele

Progresul a mers foarte departe, îndeosebi în domeniul tehnicilor de calcul. Sistemul computerizat poate controla astăzi uşor întreaga lume, fiecare persoană în particular şi pe toți dintr-odată.

Observând ce se întâmplă şi mai şi cunoscând nişte lucruri, ajung la concluzia că însemnarea se va produce sub forma marcării fiecărui om în parte cu ajutorul dispozitivelor laser computerizate. Scopul acestei evidențe va fi supunerea oamenilor aceluiaşi sistem mondial, aceluiaşi guvern, aceleiaşi religii, aceluiaşi preşedinte, adică antihristului. Cum a realizat omenirea aşa ceva şi cum s-a ajuns la aceasta?

Dacă aveți posibilitatea să citiți aceste pagini, veți înțelege cât de adânc a pătruns sistemul computerizat în rațiunea omului. Și multe alte materiale despre acest subiect arată clar cât de reale sunt posibilitățile de a-i marca pe toți locuitorii Pământului cu câte un număr particular prin aplicarea de tatuaje cu laser sau implantarea sub piele a micro-cipurilor.

Cele mai bune condiții termice ale corpului uman se află pe partea interioară a brațului drept şi pe frunte. Semnalele radio ale microcipurilor sunt descifrate de către satelit sau de către orice dispozitiv computațional utilat corespunzător. Vă rog pe toți, fraţi şi surori, ascultați cu atenție despre ce vom vorbi, căci de aceasta depinde mântuirea noastră. Tatuajul cu laser sau implantarea microcipurilor mai mici de 1 mm se efectuează imediat şi fără durere. Oamenii pot fi însemnați astfel fără să ştie. Puțin despre istoria acestei invenții. Guvernul mondial constituit din evrei, ce-L resping pe Hristos şi-l aşteaptă pe mesia al lor, începând cu anii 1920, a investit miliarde de dolari în vederea elaborării a tot felul de invenții pentru controlul efectiv al persoanei. Sute de instituții au lucrat la acest program. Prima sarcină era să poată fi creată o maşină căreia i-ar sta în puteri înregistrarea gândurilor omului și transformarea lor în text scris, pentru ca alt om care are nevoie de aceasta să poată urmări gândurile unei persoane, chiar citindu-le de pe foaie. Înțelegeți despre ce vorbesc? Mii şi mii de experienţe, cercetări, căutări au arătat că pentru fiecare acțiune a omului, pentru fiecare intenție a sa, în creier apare un semnal anume, care poate fi fixat cu ajutorul computerului.

Aşa a început munca migăloasă în vederea colectării informației cu pricina. De exemplu, dacă omul vrea să mănânce, apare un semnal anume, dacă vrea să bea – altul, sau dacă vrea să scuipe sau să se uite în oglindă, de fiecare dată apare un semnal anumit. Şi aşa cum oameni suntem, s-a dovedit că toţi au aceleaşi semnale; adică dacă eu sau vecinul meu vrem să bem – vom prezenta semnal, pentru că suntem făcuți toți la fel, noi, cei din neamul omenesc. Iată de ce sute de instituții au făcut mii de experiențe, mii de oameni voluntari şi remunerați s-au culcat, au şezut, au alergat, înfășurați cu indicatoare, capse, cabluri şi antene, computerul fixând tot ce făceau şi gândeau. Şi ce a ieşit din aceasta? Iată ce: colectând rezultatele din toate institutele, le-au plasat într-un computer bază care a strâns cu uşurinţă în sine cifrul oricăror semnale ale creierului uman.

Când unui om i-au fost cuplate toate indicatoarele de la computerul ce deţinea toată informația rezultată din cercetări, au luat omul şi i-au pus indicatoarele şi au început să verifice. Ce credeți? S-a întâmplat minunea! Computerul scria tot ce gândea omul. Guvernul mondial jubila, acum putea afla tot ce-şi dorea, chiar şi în cazul când omul ar fi refuzat să vorbească. Computerul nu minte, lui nu i se face milă, el trădează toate mişcările sufletului, nesiguranţa, neliniştea şi de el nu ai scăpare, e o maşină făcută să controleze sufletul omului. Așa a pătruns guvernul mondial în sfera interzisă, înregistrând toate semnalele, primea înregistrarea scrisă a gândurilor omului. Asupra acestor elaborări au lucrat oameni cu cele mai luminate minți, cărora li s-au plătit o groază de bani, dolari de hârtie, tipăriți de acelaşi guvern mondial. Și li s-au plătit oricât, pentru că aceasta e doar hârtie şi nu aur. Iată, aşa, pentru nişte bucățele de hârtie verde, au fost vândute tainele sufletului omenesc.

Aceşti ingineri neînțelepți la minte nici nu şi-au dat seama ce urmări va avea inventivitatea lor. În curând, guvernul mondial a alocat o sumă enormă pentru un alt proiect care includea o altă invenție, vizând preluarea informaţiei din creierul uman, de astă dată de la distanţă, deja fără cabluri, fără conectarea indicatoarelor la computer, cu scopul de a citi gândurile omului la distanţă. Toate încercările au fost nereuşite. Era imposibil să citeşti informația de la distanță dacă omul nu avea în el un indicator. De aceea, a început crearea micro indicatoarelor care ar fi insesizabile în corp şi nu ar stingheri în niciun fel. Și aceste indicatoare cu fiecare an, cu fiece renovare, deveneau tot mai mici şi mai mici, mai sigure şi mai perfecte. Şi oamenii, vânzându-şi sufletele, primeau pentru aceasta onorarii de la guvernul mondial. Astfel au apărut diferite modificări ale microcipurilor, aceste microscheme care au fost receptoarele semnalelor creierului omenesc şi emițătoarele lor, prin intermediul satelitului, către computator, care trăda tot ce gândea omul, emiţând materialul scris al gândurilor omului, care purta această microschemă în sine.

Pământul nostru este supravegheat de 23 de sateliți. Ei efectuează un control permanent al pământului. Aceşti sateliți se află pe orbită la diferite distanţe unul de altul, având legătură radio între ei, se alimentează cu ajutorul unor baterii solare şi transmit orice schimbări ce se produc la suprafața pământului, de asemenea, orice informații preluate de pe pământ. Aceşti sateliți sunt înzestrați cu aparatură de ultimă generație, într-atât de puternică, încât poate citi un autograf scris cu un pix pe o minge de fotbal sau poate urmări mersul unei râme. Aceşti sateliți sunt capabili să găsească un om care are implantat un microcip, îl găsesc oriunde şi pot transmite semnalele creierului lui la computerul care decodifică aceste semnale, lucru ce se poate întâmpla oriunde, ziua sau noaptea. Însă nici realizările legate de colectarea informației direct din creierul uman n-au oprit guvernul mondial. El mai avea nevoie de ceva şi a alocat sume enorme pentru o altă lucrare, pentru inocularea informației în creier din exterior, adică să comunice semnalele deja ştiute, în funcție de necesitate, creierului uman. Aceste semnale, după cum ştim, deja au fost cercetate şi cifrate. Şi ce credeți că a ieşit din aceasta? Da, fără îndoială, a ieşit ceva, experiențele au fost interesante. De exemplu, omul cu indicator în el intenționa să-l bată pe altul; acest semnal a fost înregistrat de calculator şi înlocuit cu altul: conform programului, i s-a comunicat alt semnal – cel ce are indicator, în loc să-l lovească în față, să-i întindă mâna şi să-l salute pe cel pe care adineaori voise să-l bată. De aici reiese că omul cu indicator poate fi manipulat prin satelit întreaga lui viață.

Imaginați-vă ce va fi când fiecare locuitor al pământului va primi un asemenea indicator. Aceştia nu vor mai fi oameni, ci zombi, va fi o grozăvenie. Dumnezeu l-a creat pe om liber cu voinţă liberă. Iar prin această lucrare, omul încetează a mai fi cel care trebuie să fie. Da, el va trăi, va respira, va lucra, dar nu uitați că guvernul mondial, care deţine computerul central, este alcătuit din masoni, slujitori conștienți ai lui satana, luptători împotriva lui Hristos și a Bisericii Lui. Imaginați-vă că toţi au acest indicator în ei şi, iată, unul, care nu ştiu de ce nu-l are, s-a aşezat la clapele computerului de bază şi a dat pe tot pământul o informație, de exemplu să-L hulească pe Dumnezeu şi toţi Îl vor huli pe Dumnezeu. Alt exemplu: tuturor bărbaților – să devină sodomiţi. Şi toţi vor deveni. Înțelegeți către ce nebunie se rostogoleşte pământul nostru? Aşadar, lumea va fi împărțită în două categorii de oameni: cei care vor primi acest însemn şi cei care nu-l vor primi. Cei care nu-l vor primi, nu vor putea, în curând, nici vinde, nici cumpăra nimic, pentru că banii nu vor mai avea nicio însemnătate. În schimb, vor rămâne oameni acei oameni care nu vor accepta însemnarea.

Dimpotrivă, cei care o vor accepta vor avea orice posibilități, vor putea face doar ceea ce le va dicta maşina. Și nu vor mai fi oameni, ci doar o parte a maşinii, robi, care îndeplinesc voia rea a lui antihrist. Ei nu se vor putea pocăi, chiar dacă şi-ar muşca de durere limbile. În loc de pocăinţă, ei îl vor huli pe Creatorul Universului. În loc de închinare la Dumnezeu, va fi o orgie sălbatică a popoarelor şi pământul îşi va pierde sensul existenței. Şi doar pentru cei aleşi, pentru cei care nu vor primi însemnul vor fi scurtate acele zile. Nu voi mai da exemple despre ce ar putea să se întâmple cu omenirea dacă va fi pecetluită.

Fiecare dintre voi, dacă are minte, înţelege ce catastrofă ne aşteaptă. Iar cercetările continuă şi continuă. Acum guvernul mondial mai are o problemă: cum să înşele oamenii, cum să-i facă să accepte această însemnare, doar milioane de creştini cunosc cele scrise în Apocalipsă. Guvernul mondial ştie că creştinii nu pot fi obligați să primească însemnarea, dacă li s-ar spune acest lucru deschis. De aceea, se încearcă diferite metode mincinoase, pentru că în spatele însemnării stă însuşi satan, tatăl minciunii. (…) Minciuna e pe față. Acest guvern mondial motivează că e prea scump pentru ei să ia amprentele digitale. Dar, spuneți, de când a devenit scumpă această metodă veche? Luarea amprentelor e cea mai ieftină metodă. Ei însă contează pe faptul că creştinismul, după componența sa, este alcătuit din oameni simpli, neînvățați. Adică, spun ei, nu e nimic ieşit din comun dacă vom verifica parametrii mâinii dvs. Cu ajutorul computerului.

Da, trăim un timp când nu trebuie să ne dăm nici fruntea, nici mâna să fie analizate de computer, pentru că va fi destul o clipă, chiar mai puțin, şi veți fi marcat cu numărul 666. Lar acest număr este cunoscut actualmente ca un cod computerizat mondial. Aceste cifruri înseamnă plinătatea imperfecțiunii, culmea înțelepciunii lumeşti, care nu e decât ideea smintită de a domina lumea cu ajutorul computerului, fără Dumnezeu. Către aceasta tind sataniştii-masoni, crezând că în sfârşit vor avea putere asupra păgânilor, adică ceea ce Dumnezeu chipurile i-ar fi promis lui Avraam. Însă ei au pierdut modul de viață al lui Avraam, au încetat a mai fi copiii lui Avraam. Tatăl lor este diavolul. În schimb, setea de putere le-a rămas. Această sete a dus la inventarea numărului 666.

ISILITA-o componentă a ,,noii ordini mondiale” va deveni ,,societatea fără bani”. Vehiculând argumentele cum că plățile prin virament ar fi, chipurile, mai sigure, mai simple şi mai practice, masele pot fi convinse cu mult succes de prioritățile acestui sistem. Acest model însă ar mai trebui gândit şi definitivat. Pentru că omul este nevoit să poarte cu el mai multe cartele electronice, inevitabil i se va spune că mai simplu și mai practic ar fi să aibă doar una.

După cum indică I.V. Helzing, ,,această cartelă a debitorului, numită O SINGURĂ CARTELĂ DE CREDIT PENTRU TOATE CAZURILE, este deja introdusă în Noua Zeelandă, Australia și Canada. Cu toate că acolo mai există şi alte cartele, cartela de debit se află deja în circuit”. Hotărârea definitivă însă va deveni tatuajul cu laser a codului dvs. Sau implantarea microcipului. Aceasta va însemna că codul de pe mâna dvs., ca şi cartela de debit, se va folosi şi ca mijloc de plată, şi ca act de confirmare a identității. După aceasta, va trebui doar să fie citit cu ajutorul scanerului codul dvs. De pe mână, şi iată că informația dorită e şi primită. Asemenea considerații nu mai sunt deloc utopice, ci o realitate amară.

Tatuajul cu laser se experimentează deja de 15 ani în Disneyland. Oamenilor care se rețineau acolo câteva zile li se propunea, la alegere, fie o cartelă permanentă, fie un tatuaj cu laser pe mâna stângă. În asemenea mod se verifica cum vor reacționa oamenii la aceasta şi dacă se vor obişnui cu ideea odată cu trecerea timpului.

Sondajele internaționale prealabile de opinie despre locul unde ar prefera oamenii să aibă tatuajul, pe frunte sau pe mână, deja sunt pregătite. Toate acestea sunt verificări, ca să-i pregătească pe oameni câte puțin, înainte ca toate acestea să devină obligatorii. În Olanda, acum șapte ani, au început să le aplice oamenilor străzii tatuaje laser pe frunte. Poporului i se spune că astfel poate fi controlată criminalitatea, îndeosebi în Amsterdam. Concomitent, acest tatuaj laser parțial este introdus oficial. Sub pretextul unui control mai rapid al business-manilor, în aeroporturile americane deja sunt instalate aparate pentru citirea acestor marcaje invizibile, aplicate pe mâna dreaptă. Şi numărul celor care solicită un atare serviciu creşte mereu, pentru că timpul costă bani.

Nimeni nu vă va impune să vă faceți un asemenea tatuaj sau să vă implantați un microcip, pur și simplu nu veți avea altă ieşire dacă, desigur, nu sunteţi o persoană autosuficientă. Nicăieri nu vor mai merge banii lichizi. Şi atunci tuturor popoarelor li se va dovedi cât de sigură este această cale. Nu mai sunt posibile furturile, pentru că, acolo unde nu sunt bani, nu se poate vinde nimic pe sub mână. Fiecare criminal poate fi imediat descoperit de către satelit, iar trecerile ilegale de graniță vor fi şi ele detectate. De fapt, însă, aceasta va însemna controlul absolut asupra oamenilor. Se va sfârşi orice libertate de voinţă, fiecare pas al dvs. va fi urmărit, tot ceea ce faceți, ce aveți, de câți bani dispuneți, unde vă aflați, ce cumpărați și vindeți, toată această informație va fi accesibilă Marelui Frate.

Se poate adăuga aici că cel mai mare computer din lume, conectat la toate celelalte, se află la Bruxelles și se numește în engleză ,,fiara”. Cum indică V. Cooper, ,,la 1 ianuarie 1989 a intrat în funcţiune noua lege a statului Oklahoma”. Legea cere ca toți locuitorii statului, în declarația pe venituri, să declare inspectorului fiscal tot ceea ce au: arme, monede, opere de artă, mobilă de casă, utilaje, conturi bancare ş.a.m.d.

Formularele vor fi răspândite prin intermediul băncii. Orice contribuabil care va refuza să completeze respectivul formular şi nu o va face până la 15 martie va fi vizitat de inspectorul fiscal. Inspectorul va cere învoire să intre în casă sau la locul de muncă. Dacă rugămintea va fi respinsă, inspectorul va primi mandat de percheziție. Orice obiect neatestat în declarație, sau declarat cu un preț mai mic decât cel real, va fi supus unei amenzi de 20% din costul real. Aceasta îi va determina pe arendaşi să devină contribuabili şi va aduce o viaţă uşoară hoţilor. E clar încotro vor mai merge încasatorii de impozite. Oklahoma va fi doar un eşantion de probă. Dacă aceasta va merge, vor urma şi celelalte state. Marii Frați vor să ştie tot şi să-i supună pe toți impozitelor. Noua ordine mondială va lichida orice proprietate privată, va ,,redistribui bunurile” şi o asemenea listă a proprietăților va ajuta să se afle ce şi unde şi cât se află. Desigur, experții în fiscalitate îşi vor împărtăşi informațiile cu alte instituții federale şi de stat.

Nikolai Bogoliubov

Societățile secrete ale secolului XX, Sankt-Petersburg, 1997 

Material selectat de ÎPS PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, din cartea „Stareții, despre vremurile din urmă”