Au fost instalate toate Cupolele și Crucele pe biserica „Sfintele Mucenițe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia” de pe teritoriul Centrului de Plasament „Preafericitul Iosif” din Chișinău

Recent, Preasfințitul PETRU, Episcopul de Ungheni și Nisporeni, aflând-se în incinta Centrului de Plasament „Preafericitul Iosif” din Municipiul Chișinău, a cărui director și este, a binecuvântat  și a luat parte la instalarea tuturor cupolelor bisericii „Sfintele Mucenițe Vera, Nadejda, Liubovi și mama lor Sofia”din incinta acestui Centru.

Lucrările de construcție au început în anul 2008 cu stăruință ierarhului și a preotului slujitor Protoiereul Igor BARCARI și cu implicarea nemijlocită a creștinilor care frecventează acest sfînt locaș. Menționăm faptul că înălțimea Cupolei centrale este de 9 m iar Crucea de 3 m.

Piatra de temelie a acestei biserici a fost pusă de Sanctitatea Sa Preafericitul ALEXEI, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, în anul 2006 când a întreprins o vizită în țara noastră în timpul căreia a fost hirotonit Episcop de Ungheni și Nisporeni, Preasfințitul PETRU.