Atitudinea pe care o avem faţă de semeni este atitudinea pe care o avem şi faţă de Dumnezeu

Câtă vreme suntem aici, în trup, se cuvine să biruim toate relele prin puterea lui Dumnezeu. Aceasta şi vrea Domnul de la noi, să respingem răul prin inţelegere şi să ne întoarcem cu toata inima şi cu toată fiinţa noastră către El.

Atitudinea pe care o avem faţă de semeni este atitudinea pe care o avem şi faţă de Dumnezeu. În viaţa aceasta, după cum vedem, îi lovesc multe necazuri şi pe cei dreptcredincioşi, şi pe cei necredincioşi, şi pe cei drepţi, şi pe cei care păcătuiesc – toţi trecem prin suferinţe, şi acestea sunt un mijloc de a învăţa să biruim totul cu pace. Nu avem o putere a noastră, dar Domnul nostru are. Se cuvine să cădem către El din inima, şi ne va da putere să biruim totul cu pace, căci în viaţa aceasta se cuvine să ne ridicăm mai presus de toate lucrurile mărunte care ne tulbură pacea lăuntrică.

Şi dacă L-am iubi pe Domnul din toată inima, nu am greşi în veci, căci El ar fi întru noi. El este putere care arde toata necurăţia, tot păcatul, şi nu ar mai putea pătrunde în inima noastra nimic din cele ce nu sunt sfinţenii virtuoase.

Cuviosul Tadeu din Serbia