Anunț! Inițierea cursului de formare în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Dragi prieteni, cu multă bucurie vă aducem la cunoștință inițierea programul cursului seral de formare: Misionar -Catehetic ce se va desfășura în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din mun. Chișinău. Acest program se va derula cu Binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a Întregii Moldove și cu susținerea nemijlocită a Prot. Mitr. Veatceslav Cazacu, Pro-Rector al Academiei.

Sunt așteptați toți cei ce doresc să-și întărească cunoștințele în domeniul Învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe și în mod special în domeniul aspectelor practice de catehizare și misiune, atât clerici cât și laici! În calitate de formatori vor fi Profesorii Academiei de Teologie, cât și invitați de peste hotare, specialiști în domeniu.

Toți doritorii, sunt așteptați pentru înregistrare și pentru prima întâlnire în Sala Bibliotecii Academiei de Teologie Arhim. Ermoghen Adam, în data de 10 decembrie 2019, la 17.00

Mai jos, vă prezentăm câteva crâmpeie din cadrul programului de formare cu precizarea că acesta va fi completat, inclusiv ținând cont de doleanțele participanților!

 1. Modalități practice de catehizare în Biserica Ortodoxă;
 2. Misiunea socială a tinerilor în Biserica Ortodoxă;
 3. Pastorația tinerilor înainte de Taina Sfintei Cununii;
 4. Pastorația nănașilor de la Taina Sfântului Botez;
 5. Personalitatea catehetului și a predicatorului;
 6. Predica în Biserica Ortodoxă;
 7. Predici ocazionale (botez, cununie, înmormântare);
 8. Genurile propovăduirii;
 9. Studiu comparativ: Predica la Ortodocși și la celelalte culte;
 10. Forme ale comunicării. Comunicarea verbală, nonverbală și paraverbală. Discursul. Tipuri de discursuri;
 11. Numele Divin și contrafacerea Numelui lui Dumnezeu prin așa-zisul nume Iehova;
 12. Descoperirea Sfintei Treimi în Vechiul Legământ – abordare scripturistică;
 13. Revelarea deplină a Sfintei Treimi în Noul Testament;
 14. Domnul meu și Dumnezeul meu Hristos – Biserica Ortodoxă mărturisind același crez cu Sfinții Apostoli;
 15. Mai presus de orice simbol este Însuși Hristos (înțelegerea euharistică a prezenței lui Hristos în Sfintele Taine);
 16. Cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Tradiție și în Sfânta Scriptură.

Adresa: Mun. Chișinău, str. Ismail 46

Vă așteptăm cu drag!

Sursa: www.teologie.md