Adunarea Ordinară a Protopopiatului Ungheni din 16.08.2022

Marți, 16 august 2022, s-a desfășurat Adunarea Ordinară a preoților din cadrul Protopopiatului Ungheni.

Adunarea a avut loc în biserica „Sf. Proroc Ioan Botezătorul” din s. Pîrlița, r. Ungheni.

Ședința respectivei Adunări, a fost prezidată de către Prot. Bartolomeu TURTUREANUProtopopul Circumscripției Ungheni.

În cadrul Adunării au fost discutate mai multe aspecte ce țin de activitatea Protopopiatului în general, dar și a parohiilor, în parte.

Tot în cadrul Adunării, Prot. Ioan GAJIM, cleric al bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Todirești, a prezentat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, referatul pe tema „Datoria preotului de a predica cuvântului lui Dumnezeu. Când unde și cum?

După ceastă prezentare, a urmat o discuție constructivă, prin întrebări și răspunsuri, pe marginea temei prezentate.

Apoi a urmat Taina Spovedaniei, săvârșită de Prot. Alexandru BUZA, parohul bisericii „Sf. Ierh. Grigore Teologul” și Duhovnicul Protopopiatului.

La final, toți preoții prezenți au luat parte la o agapă frățească, oferită de gazdă, de Prot. Simion CULEAC, parohul bisericii unde a avut loc această adunare.