Adunarea Generală anuală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Joi, 22 decembrie, 2022, în incinta Casei de Cultură din s. Pîrlița, r. Ungheni, sub președinția Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, s-a convocat Adunarea Generală anuală a preoților din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni.
În dimineața zilei, Înaltpreasfinţia Sa, însoțit de Prot. Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial, a fost întâmpinat călduros de Protopopul Circumscripției Ungheni, Prot. Bartolomeu TURTUREANU, dimpreună cu Protopopii celorlalte Circumscripții.
După cuvântul de binecuvântare și salut al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, Dna Liudmila NESTOR, Primarul localității Pîrlița, a transmis ca din partea gazdei, cuvânt de salut și de apreciere pentru tot ce înfăptuiește Episcopia de Ungheni și Nisporeni pentru toți oamenii, prin intermediul parohiilor din cuprinsul Eparhiei.

Apoi a demarat Adunarea Generală propriu-zisă, prin cuvântul de deschidere a Protoiereului Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial, care a anunțat ordinea de zi a adunării.
După aceasta, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, în fața tuturor Stareților și Starețelor, a Protopopilor și Președinților de Sectoare Eparhiale și a tuturor preoților adunați, a prezentat rezumativ Raportul de activitate a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, trecând în revistă cele mai importante evenimente ecleziastice şi misionare ale anului 2022.
Apoi Chiriarhul prezentat programul de lucru pentru anul 2023, care va fi intitulat ,,Anul Sfintei Euharistii. Îndumnezeirea credincioșilor prin împărtășirea cu Sfintele Taine”, ținând un amplu și deosebit cuvânt, în care a detailat tema amintită (comunicatul va fi plasat separat pe site).
La finalul comunicatului prezentat, Înaltpreasfinția Sa a pus în discuție programele și proiectele de activitate ce vor fi înfăptuite în anul viitor, 2023.
După aceasta, Dna Elena BÎTCĂ, Jurista Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, care a vorbit despre provocările legislative actuale.
Menționăm că Președinții Sectoarelor Eparhiale, nu au raportat ca în anii precedenți în cadrul Adunării, ci au prezentat din timp la Centrul Eparhial din mun. Ungheni, Rapoartele de activitate a sectoarelor, cu care Ierarhul a luat cunoștință, apreciindu-le exprimându-și recunoștința pentru aportul și străduința fiecărui preot implicat în desfășurarea activităților.